Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NGS er bedste gentest-valg ved NSCLC

ASCO: Det er både mere omkostningseffektivt og hurtigere at bruge teknikken next generation seqencing (NGS) til at teste for alle kendte lungekræftrelaterede genændringer på diagnosetidspunktet end at teste et begrænset antal gener ad gangen.

Det konkluderer en amerikansk-canadisk undersøgelse, der har sammenlignet forskellige typer genetisk testning i metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Resultaterne blev præsenteret på en Poster Session på ASCO søndag (Abstract 9031).

”Lungekræftbehandling udvikler sig i et hastigt tempo, og vi er nødt til at karakterisere genomiske ændringer fuldstændigt kort tid efter, at patienten er diagnosticeret, for at bestemme den bedste behandling. I dag styres mange behandlingsbeslutninger af tilstedeværelsen eller fraværet af genetiske ændringer i patientens tumor, og jeg forventer, at flere gener vil blive identificeret i den nærmeste fremtid. Derfor bliver det endnu mere vigtigt at finde en omkostningseffektiv gentest, der hurtigt kan identificere et stort antal genmutationer, der kan målrettes med behandlinger,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Nathan A. Pennell fra Cleveland Clinic Lung Cancer Program.

De kendte genændringer for NSCLC omfatter mutationer i generne EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, HER2, RET og NTRK1. Ud af disse er der udviklet og godkendt målrettede behandlinger mod EGFR-, ALK-, ROS1- og BRAF-mutationer. De øvrige genetiske ændringer kan rammes med eksperimentel medicin, der i øjeblikket testes i kliniske forsøg. Nyere tests ser også på PD-L1-udtryk for at forudsige sandsynligheden for, at en tumor vil reagere på immunterapi.

Der findes mange forskellige gentests i dag, men der mangler en vedtaget accepteret standard for, hvornår og hvordan testningen skal udføres. Forfatterne bag undersøgelsen har designet deres økonomiske model til at bestemme, hvilken gentest-tilgang der er mest omkostningseffektiv og tidseffektiv. Modellen har brugt data fra Center for Medicare og Medicaid Services (CMS), som giver sundhedsdækning til mere end 100 mio. amerikanere, og amerikanske kommercielle forsikringsselskaber med en million hypotetiske medlemmer til at estimere omkostningerne for de forskellige tests.

I undersøgelsen modtog patienter med nyligt diagnosticeret metastatisk NSCLC PD-L1-test og test for de kendte lungekræftrelaterede gener ved hjælp af en af ​​fire forskellige fremgangsmåder:

- Upfront NGS (alle otte NSCLC-relaterede gener og KRAS blev testet på en gang)

- Sekventiel test (et gen ad gangen blev testet)

- KRAS-test efterfulgt af sekventiel test for ændringer i andre gener, hvis KRAS ikke var muteret (hvis KRAS-mutationer blev fundet, blev tumoren ikke testet for andre mutationer, fordi det er sjældent at have mere end en af disse genmutationer ved NSCLC)

- Paneltest (kombineret test for EGFR, ALK, ROS1 og BRAF) efterfulgt af enten enkeltgen- eller NGS-test for ændringer i andre gener

Modellen antog, at nogle deltagere, der ikke modtog upfront NGS, måske skulle have en ekstra biopsi for at teste for yderligere gener (på grund af utilstrækkelig mængde væv fra den første biopsi), og at behovet for rebiopsi ville blive mindsket med upfront NGS-test. Den tog også højde for den tid, det tog, at få testresultaterne tilbage efter, at biopsiprøver blev sendt til laboratoriet, omkostninger for hver type gentest samt det anslåede antal mennesker med metastatisk NSCLC i USA, som kunne testes.

Baseret på det årlige antal og alder hos mennesker med metastatisk NSCLC i USA estimerede forskerne, at der for en million mennesker med en sundhedsforsikring ville blive foretaget 2.066 gentests betalt af CMS, mens 156 ville blive betalt af kommercielle forsikringsselskaber. Modellen anslog også, at det ville tage to uger for NGS og panelresultaterne at blive behandlet, mens det ville tage fire, syv eller 4,8 uger at behandle henholdsvis ekskluderende og sekventielle tests.

Ved at inddrage økonomiske faktorer konkluderer undersøgelsen, at NGS-testning vil kunne spare CMS for omkring 1,4 mio. dollars (cirka 9 mio. kr.) sammenlignet med KRAS-test efterfulgt af sekventiel test, over 1,5 mio. dollars (cirka 9,7 mio. kr.) sammenlignet med sekventiel testning og omkring 2,1 mio. dollars (cirka 13,5 mio. kr.) sammenlignet med  paneltest. Kommercielle forsikringsselskaber ville kunne spare 3.809 dollars (cirka 24.000 kr.) ved at bruge NGS frem for sekventiel test og 250.842 dollars (cirka 1,6 mio. kr.) i forhold til paneltest.

Næste skridt er at teste omkostningseffektiviteten i klinisk praksis.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift