Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske overlæger: PRO er ikke uden udfordringer

ASCO: På dette års ASCO har et af de centrale temaer været bivirkninger i forbindelse med kræftbehandling. Herunder står ’Patient Reported Outcome’ (PRO) centralt som et emne, der også i fremtiden vil være langt mere fokus på - og også store perspektiver i.

Men overlæge Jon Lykkegaard Andersen, Onkologisk afdeling på Herlev sygehus, der overværede flere seancer om dette emne, understreger, at det stadig ikke er uden udfordring at få gennemført PRO i praksis.

”Mange af vores patienter er ældre, og flere af dem er udfordret af de elektroniske værktøjer, som de skal bruge til at indrapportere data. Men det kan læres. Dernæst skal vi have data fra patienterne til at tale sammen med de elektroniske systemer - og vi er i øjeblikket udfordret af både databeskyttelses-loven samt af den nye sundheds-platform. Det er et ganske kompliceret set-up at arbejde med PRO i. I sidste ende er det dog en ledelses-beslutning, om det er noget vi fremadrettet skal satse på og dermed også tildele flere resourcer,” siger han.

Når en læge ordinerer en bestemt form for kræftmedicin til en patient, vil det primære sigte naturligvis altid være, at helbrede patienten. Lægen skeler også til de alvorlige bivirkninger i sin behandling, men måske i knap så høj grad til de mindre alvorlige bivirkninger, som dog af patienten sagtens kan opleves som alvorlige.

I fremtiden vil der dog utvivlsomt være langt mere fokus på bivirkninger sådan som de opleves af den enkelte patient – og på hvordan de bivirkninger påvirker patientens livskvalitet. Flere kliniske studier end tidligere fokuserer nu på ’Patient Reported Outcome’ (PRO): De analyserer i stigende grad på kræftpatienternes egne indrapporteringer af bivirkninger, og de oplysninger vil i fremtidens kræftbehandling også komme til at spille ind på valget af terapiformer.

Et kompliceret set-up

På årets ASCO-kongres i Chicago er PRO også et tema, der bliver talt en del om. Overlæge Jon Lykkegaard Andersen er med i Chicago arbejder til dagligt med PRO på Herlev Sygehus. Ligesom der i øvrigt også arbejdes med PRO på flere andre kræftafdelinger i Danmark. For et par år siden arbejdede Onkologisk afdeling på Herlev Sygehus for eksempel sammen med Kræftens Bekæmpelse om PRO hos lungekræftpatienter, og det er i dag data, som de arbejder videre med.

PRO er blot ét skridt på vejen hen imod en større inddragelse af både patienter og pårørende i egen behandling, fastslår Jon Lykkegaard Andersen. Han mener dog, at selv om der er et stykke vej endnu, så er perspektiverne i PRO uden tvivl store:

”PRO bliver en stadig større integreret del af kræftbehandlingen, og der er flere data, der peger på, at ved i højere grad at inddrage patienternes egne oplevelser af bivirkninger til behandlingen, så opnår man ikke bare, at det hjælper dem i dagligdagen - men faktisk også, at de lever længere.” 

Vi prøver at få to verdener til at mødes

Overlæge ved onkologisk afdeling på Vejle Sygehus og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), Lars Henrik Jensen, bekræfter, at også danske kræftpatienter i stigende grad bliver inddraget i deres egen behandling, og at dette i øvrigt er en tendens, som man vil se folde sig ud i endnu højere grad i fremtiden: ”Det giver rigtig god mening, at vi som læger ikke udelukkende ser på, hvordan en behandling virker, men også på hvordan den opleves af patienten. Vi har som læger naturligvis en viden om effekt - men det er patienten, som oplever behandlingen og derunder også bivirkningerne. Derfor prøver vi i stigende grad at få de to verdener til at mødes og satse på en fælles beslutningstagning i kræftbehandlingen.”

Vi kan følge behandlingen tæt

Og der er også flere helt oplagte gevinster at høste ved den fremgangsmåde, understreger Lars Henrik Jensen. Det er i dag på grund af elektroniske hjælpemidler muligt at indsamle langt flere data og det også på en mere systematisk måde end tidligere – herunder altså også de patient-rapporterede data (PRO). ”I forhold til den enkelte patient kan vi følge behandlingen tæt, og vi kan for eksempel justere behandlingen løbende, hvis der opstår for mange bivirkninger, som påvirker patientens hverdag og livskvalitet. Samme data kan vi anvende til at vejlede nye patienter i behandlingsvalg.”

Vi har fjernet os fra patienten

Median- og progressions-fri overlevelse er nogle af de parametre, som lægerne vurderer en behandlingsprofil ud fra. Men de parametre kan være vanskelige at omsætte til patientens perspektiv, forklarer Lars Henrik Jensen. ”Man kan vel sige, at vi som læger er røget lidt lovligt langt ud af en tangent, og vi har på den måde fjernet os fra patienten. Ved i højere grad at inddrage patienten og dennes oplevelse af bivirkninger og påvirkning af livskvalitet, kan lægens ekspertviden om sygdomme bedre mødes med patientens verden og værdier, så vi sammen kan finde frem til individuelle og langtidsholdbare behandlingsvalg.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift