Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet trækker KRIS-anbefaling tilbage

En tidligere anbefaling af Cyramza (ramicirumab) som standardbehandling til kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk (GEJ) bør ikke længere følges, fordi betingelserne for anbefalingen ikke er opfyldt. Sådan lyder beskeden fra Medicinrådet.

Cyramzai, i kombination med paclitaxel, blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, 19. december 2014 til behandling af patienter med avanceret GEJ. 14. juni 2016 anbefalede det daværende koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, Cyramza, i kombination med paclitaxel, som andenlinjebehandling af inoperabel eller metastatisk GEJ, som er resistent overfor eller er progredieret tidligt (inden for seks måneder) efter behandling med platin- og 5FU-baseret regime.

Det var dog en forudsætning for anbefalingen, at ansøgeren, Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe (DECV), efter et år fremsendte en opfølgning på anvendelsen af Cyramza, herunder blandt andet antallet af patienter og effekten af lægemidlet. Det vil sige, om de kliniske effektdata levede op til resultaterne i den planlagte analyse, som dannede grundlag for ansøgningen. Ansøgeren blev derudover bedt om at fremsende og forholde sig til de data, som indgik i analysen, når de blev publiceret (http://www.regioner.dk/kris/anbefalinger).

Medicinrådet har overtaget opgaven fra KRIS med at følge op på, om betingelserne for KRIS’ tidligere anbefalinger bliver overholdt. På baggrund af den fremsendte opfølgning finder Medicinrådet, at betingelserne for KRIS’ anbefaling ikke er opfyldt, hvilket vil sige, at anbefalingen bortfalder.

Det er første gang, at Medicinrådet anbefaler, at en KRIS-anbefaling ikke længere følges. Anbefalingen er udsendt til regionerne og gælder fra den 30. maj 2018.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift