Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske forskere opdager vigtigt protein for genetisk stabilitet

Niels Mailand

Forskere fra Københavns Universitet har karakteriseret et nyt protein, der er vigtigt for genetisk stabilitet i vores celler. Det kan få betydning for udvikling af nye lægemidler mod genetisk betingede sygdomme som blandt andet kræft.

Det nye protein, som forskerne fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, har opdaget og karakteriseret, kalder de ZUFSP. Meget tyder på, at proteinet spiller en vigtig rolle i forhold til genetisk stabilitet.

”Proteinet ZUFSP var fuldstændig ukarakteriseret, men så ud til at indeholde bestemte sekvenser, som vi tit finder i proteiner, som er involverede i det, der hedder DNA-skaderesponset. Desuden tyder meget på, at ZUFSP er vigtig for, at celler kan opretholde genetisk stabilitet. Fjerner vi ZUFSP kan vi se, at cellerne bliver genetisk ustabile,” fortæller forskningsleder og professor Niels Mailand, som har fået studiet offentliggjort i Molecular Cell.

Det nyopdagede protein falder ind under en klasse enzymer, der kaldes deubiquitylerende enzymer, forkortet DUBs, hvis funktion er at fjerne ubiquitinkæderne, efter de har gjort deres job.

Udover at ZUFSP ser ud til at spille en rolle for genetisk stabilitet, fandt forskerne uventet ud af, at ZUFSP er en DUB, som helt specifikt kan fjerne én bestemt type ubiquitinkæder, som findes i områderne rundt om en DNA-skade og hiver vigtige reparationsproteiner hen til skaden.

Der findes seks kendte klasser af DUBs. Det nyopdagede ZUFSP passer ikke ind i nogle af disse klasser, og definerer derfor sin egen syvende klasse.

Ophobes omkring DNA-skader

Det vides endnu ikke præcist, hvorfor det er vigtigt, at ZUFSP fjerner ubiquitinkæderne ved området omkring DNA-skader. Forskerne har indtryk af, at balance spiller en vigtig rolle i forhold til reparationen af DNA-skader. Hvis der er ubalance mellem de proteiner, der sætter kæderne på, og dem, der fjerner dem igen, bliver reparationen ikke udført lige så godt, som den ellers ville

Da forskerne først fandt ZUFSP, så de, at det i høj grad opførte sig som andre proteiner, som også spiller en rolle i DNA-reparation. Mange af disse proteiner ophobes fysisk ved området omkring DNA-skader. Det samme gør ZUFS.

”Når vi skal undersøge om et protein som ZUFSP spiller en rolle i DNA-skaderesponset, kan vi for eksempel sætte en lille markør fast på proteinet, der hedder ’green fluorescent protein’. Det lyser grønt, når vi kigger på det i mikroskopet. Hvis vi så inducerer en DNA-skade på en celle, kan vi se, at ZUFSP, der nu lyser grønt, fysisk bevæger sig hen til DNA-skaden,” siger forskningsleder og professor Niels Mailand.

ZUFSP’s bevægelse hen til DNA-skaderne tyder altså på, at proteinet udover at fjerne ubiquitinkæder, også i en bred forstand har en funktion i DNA-skaderesponset. Forskerne ved dog endnu ikke præcist, hvad denne funktion er.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift