Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt projekt om kardiotoksisk kemoterapi

Forskningsprojektet CATCH er indledt i forlængelse af kardiologer og onkologers samarbejde på Vejle Sygehus. Projektet skal optimere behandlingen af patienter med gastrointestinal kræft.

"I april i år startede vi et længe planlagt projekt i samarbejde med onkologerne,” fortæller overlæge, ph.d. Vibeke Brogaard Hansen, der er leder af Hjertesvigtklinikken på Vejle Sygehus.

”Vi har i forvejen et tæt samarbejde med onkologerne omkring de patienter, der får komplicerende fald i hjertets pumpefunktion som følge af kardiotoksisk kemoterapi, hvor vi tilbyder subakut hjertevurdering og i øvrigt direkte telefonisk kontakt ved behov,” siger hun.

Projektet fokuserer på det kemoterapeutikum, der hedder 5-fluoruracil, eller bare 5-FU:

”Det gives ofte til patienter med kræft i mave-tarmkanalen og kan give brystsmerter, spasme i kransårene og AMI. Noget tyder på, at almindelige risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom disponerer disse patienter til at få brystsmerter og AMI, men vi ved det ikke endeligt,” siger Vibeke Brogaard Hansen.

”Formålet med studiet er derfor at undersøge, om vi ved at behandle almindelige risikofaktorer, såsom forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal, diabetes, rygning etc., kan reducere antallet af patienter, der udvikler brystsmerter og tegn på AMI i forbindelse med 5-FU behandlingen.

I projektet trækker patienterne lod om koronar kalkscore bestemmelse via Hjerte-CT og efterfølgende vurdering i Hjertemedicinsk ambulatorium inklusive blodprøver, EKG og ultralyds hjertescannning (EKKO),” siger Vibeke Brogaard Hansen.

Potentielt øge andelen af overlevere

”Patienterne sættes i gang med Magnyl og kolesterolsænkende medicin, hvis Hjerte-CT har påvist mere kalk end forventeligt for alder og køn og LDL > 3 forebyggende. Endelig opfordres til varetagelse af andre risikofaktorer, som rygning, påvist diabetes etc. Spørgsmålet er således, om alene kalkscore kan forudse, hvem der får komplicerende hjertesymptomer til 5-FU,” siger hun.

”Hvis vi kan forudsige, hvem der får symptomer og forebygge, at de får disse symptomer, kan vi potentielt øge andelen af overlevere efter gastrointestinal cancer, da flere efter forebyggende behandling forhåbentligt kan tåle kemoterapien.

Indtil nu har vi inkluderet 15 patienter af de 200, der skal indrulleres,” siger Vibeke Brogaard Hansen, ”alle får lavet koronar kalkscore i CT scanneren, mens halvdelen ses til en optimering af risikofaktorer i Onkokardiologisk søjle i Hjertemedicinsk ambulatorium. Den anden halvdel fungerer som kontrolgruppe.”

Vibeke Brogaard Hansen oplyser, at projektet er planlagt til at køre i 12 måneder, og at patienterne har taget rigtig godt imod det. ”Vi er meget spændte i begge afdelinger, og håber, at resultaterne kan være med til at optimere behandlingen af patienter med gastrointestinal kræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift