Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre speciallæger i Vejle fanger kræftpatienters hjertebivirkninger

Tre dedikerede speciallæger er omdrejningspunktet på den onkokardiologiske klinik i Hjerteambulatoriet, som er oprettet på Vejle Sygehus. Disse tre læger ser alle de kræftpatienter, som bliver henvist fra onkologerne, hvis der er den mindste mistanke om hjerteproblemer.

"Vi så flere og flere patienter med alvorlige følger af cancerbehandling og behov for hjertestøttende medicin og opfølgning efter afsluttet behandling," forklarer overlæge, ph.d. Vibeke Brogaard Hansen, leder af Hjertesvigtklinikken på Vejle Sygehus.

”Vi startede allerede i efteråret, og jeg tror, vi er de første, der har en hel søjle en gang om ugen, hvor vi ser patienter i kræftbehandling, når man har mistanke om, at der er hjertesvigt. Det gælder især brystkræftpatienter,” siger Vibeke Brogaard Hansen. Som chef for Hjertesvigtklinikken er hun sammen med overlæge Lone Due Vestergaard ansvarlig for onkokardiologien samme sted.  

”Man har vidst i mange år, at cancerbehandling kan medføre hjertebivirkninger, og der er også i udlandet kommet mere og mere opmærksomhed på, at disse patienter kan få bivirkninger med alvorlige følger på den lange bane,” siger hun.

Ikke livstruede patienter må vente

”Vi har set disse patienter i Hjertesvigtklinikken og vidst gennem mange år, at de var der. Så vi begyndte at snakke med onkologerne og fandt ud af, at det sagtens kunne sættes bedre op i lyset af, at der kom flere og flere patienter med alvorlige følger og behov for hjertestøttende medicin og opfølgning efter afsluttet kræftbehandling. Desuden var de spredt på andre ambulatorier,” siger Vibeke Brogaard Hansen.

”Men det skal gå lynhurtigt, så man kan fange dem allertidligst og sætte gang i forebyggende medicinsk behandling. Vi ringer løbende sammen med onkologerne om de enkelte patienter, når der er behov for det, både før og efter de er vurderet hos os, så de kan få den bedste behandling i begge specialer. I gamle dage skulle man have henvisning fra en onkolog, og så varede det ca. en til to måneder, før de kom til. Det duer jo ikke. Tidligere så vi andre patienter i ambulatoriet den onsdag, men dette er højt prioriteret, og så må de ikke-livstruede patienter vente.” 

”Det er dedikerede læger, der ser patienten,” siger Vibeke Brogaard Hansen, ”finder vi hjertesvigt, skal vi støtte patienten med medicin, som man ved fra nationale og internationale vejledninger, er afgørende. Ved fund af svær hjertesvigt er vi nødt til at snakke med onkologerne, om vi skal stoppe med kemo. Behandlingen skal måske sættes på pause, og så må vi se, hvornår man kan starte igen, og patienterne følges så tæt hos os.  Det kan ikke hjælpe at blive ved med at give kemo, og patienterne dør af hjertesvigt, når de kunne blive helbredt for deres kræftsygdom. Derfor er det så vigtigt at finde dem, før det går galt, så de kan bibeholde deres kemoterapi.”

Regelmæssig scanning

”Vi ved, at det er i hjertets længdegående fibre, hvor man først kan måle, at kemoen belaster hjertet, og dem finder man ved ultralydsscanninger af hjertet,” siger Vibeke Brogaard Hansen, ”derfor skal det være specielle nøglepersoner, der interesserer sig for det subspeciale, der skal sidde i ambulatoriet med tæt kontakt til onkologerne med viden om, hvilke lægemidler, der potentielt kan påvirke hjertet.

Der er rigtig mange af de kemostoffer, der kan påvirke hjertemusklens funktion. Derfor har man gennem mange år foretaget en såkaldt MUCA-scanning løbende under kemobehandlingen via onkologerne. Konstaterer vi fald i hjertets funktion under scanningen, bliver patienten efter aftale henvist til os med henblik på hurtig vurdering før yderligere kemoterapi,” siger Vibeke Brogaard Hansen.

Undersøgelsen foregår på Nuklearmedicinsk Afdeling. 

Ledelsen bakker op

Vibeke Brogaard Hansen oplyser, at man arbejder ud fra europæiske og amerikanske guidelines, og herudover med udgangspunkt i et holdningspapir, som Dansk Cardiologisk Selskab publicerede for tre år siden ved formand overlæge, ph.d. Morten Schou, Herlev Hospital. En guide, som alle hjertesvigtklinikkerne i hele landet har fokus på, siger hun.

”Det har været altafgørende for os med den nye organisation, at ledelsen har bakket op helt fra start og anerkendt den faglige vigtighed i samarbejde med onkologisk afdeling. Det skal om muligt være en forebyggende indsats, før ’det er for sent´, så de patienter skal fanges så tidligt, som muligt,” siger Vibeke Brogaard Hansen.

Læs  Dansk Cardiologisk Selskab’s Holdningspapir her.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift