Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftoverlevelse lever op til national målsætning

Danske kræftpatienter lever længere og længere, og i dag er 63 procent af de patienter, som får konstateret kræft, i live fem år efter. Det er det højeste antal nogensinde.

Den længere kræftoverlevelse er en af de 18 positive udviklinger ud af 33 nationale mål, som er offentliggjort i statusrapporten Nationale mål for sundhedsvæsenet 2018.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) glæder sig over, at det "er bedre at være patient i sundhedsvæsnet i dag, end det var for bare få år siden", men mener, at der stadig er god plads til forbedringer.

"For det første skal man, som patient være sikker på, at man får den samme kvalitet, uanset om man bor i Ringkøbing eller Rødovre. For det andet skal patienterne – særligt de ældre medicinske patienter og kronikerne – opleve en bedre sammenhæng og overskuelighed i deres behandlingsforløb. Når vi ser på målingen, står det klart, at der er vi slet ikke endnu. Det skal den kommende sundhedsreform være med til at rette op på,” siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og KL i foråret 2016. De består af otte overordnede mål med en række indikatorer, som følges tæt fra år til år. I år udgives statusrapporten for tredje gang.

Samlet set viser rapporten en positiv udvikling på 18 målepunkter, negativ udvikling på ni og uændret på seks. På negativsiden er blandt andet, at andelen af overbelægningssengedage med overbelægning på de medicinske afdelinger er steget fra 0,46 til 0,59 procent, og at der er for stor forskel fra region til region på, hvor hurtigt patienter udredes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift