Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo viser god effekt mod kemoterapi-refraktær spiserørskræft

Opdivo (nivolumab) og Opdivo plus Yervoy (ipilimumab) giver klinisk meningsfuld antitumoraktivitet, holdbare responser, opmuntrende langtidsoverlevelse og en håndterbar sikkerhedsprofil hos patienter med kemoterapi-refraktær esophagogastrisk kræft.

Det viser nye resultater fra CheckMate-032-studiet.

Opdivo har tidligere demonstreret overlegen samlet overlevelse (OS) i forhold til placebo hos asiatiske patienter med fremskreden esophagogastrisk kræft. I CheckMate-032 deltog 160 patienter med lokalt avanceret eller metastatisk kemoterapi-refraktær mave-, spiserørs- eller gastroøsofageal kræft fra centre i USA og Europa.

Af de 160 behandlede patienter (hvoraf 79 blev behandlet med Opdivo 3 mg/kg, 49 med Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg og 52 med Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg) havde 79 procent fået to eller flere tidligere behandlingsformer. Ved data cut-off var de objektive responsrater hhv. 12 procent, 24 procent og otte procent i de tre grupper. Respons blev observeret uanset PD-L1-status.

Med en gennemsnitlig opfølgning på 28, 24 og 22 måneder på tværs af de tre grupper var den progressionsfri overlevelsesrate efter et år henholdsvis otte procent, 17 procent og 10 procent. 12-måneders OS-satserne var henholdsvis 39 procent, 35 procent og 24 procent.

Behandlingsrelaterede grad 3/4 bivirkninger blev rapporteret hos henholdsvis 17 procent, 47 procent og 27 procent af patienterne i de tre grupper.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift