Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Cabometyx for dyr mod metastatisk nyrekræft

Medicinrådet vil ikke anbefale Cabometyx (cabozantinib) som mulig standardbehandling til voksne patienter med metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling (førstelinjebehandling).

Beslutningen blev truffet på et møde i går 10. oktober.

Medicinrådet har ellers vurderet, at Cabometyx til voksne patienter med mRCC, der ikke tidligere har modtaget behandling, giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med både Votrient (pazopanib) (meget lav evidenskvalitet) og Sutent (sunitinib) (lav evidenskvalitet), som er dansk standardbehandling. Men primært på grund af prisen på Cabometyx mener Medicinrådet ikke, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Cabometyx sammenlignet med Votrient og Sutent.

I henhold til RADS-behandlingsvejledning fra 2016 er Votrient første valg og Sutent andet valg.

Cabometyx er en proteinkinasehæmmer, som virker ved at hæmme en bestemt type enzym, tyrosinkinase, som øger væksten af kræftcellerne.

Cabometyx blev i 2016 godkendt til andenlinjebehandling af RCC. Indeværende anbefaling omhandler en indikationsudvidelse, der omfatter voksne patienter med mRCC i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke har modtaget tidligere behandling. Cabometyx er formuleret som oral tabletbehandling i styrkerne 60, 40 og 20 mg. Anbefalet dosis er 60 mg én gang om dagen. Behandlingen fortsættes til sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet. Ved behov for dosisreduktion, fx på grund af bivirkninger, anbefales det, at dosis af Cabometyx reduceres til 40 mg dagligt, dernæst til 20 mg dagligt, eller at behandlingen helt afbrydes.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift