Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny klinisk lektor i onkologi vil indsamle blodprøver til medicinsk kræftforskning

Det er en erfaren forsker og underviser med stor ledelsesmæssig erfaring, der sætter sig bag rattet som Hospitalsenheden Vests første kliniske lektor i onkologi i form af den 52-årige dr.med. Halla Skuladottir.

Gennem de seneste 5 år har hun som forskningsansvarlig overlæge på Onkologisk Afdeling været kendt som en ildsjæl, som sammen med kollegerne og afdelingsledelsen brænder for at forbedre behandlingen og livskvaliteten for de mange tusinde patienter i Danmark, som hvert år får stillet en kræftdiagnose.

"Vi vil bl.a. arbejde på etableringen af en biobank for alle sygdomsgrupper, vi behandler, så det bliver muligt at indsamle blodprøver til medicinsk kræftforskning," siger Halla Skuladottir.

Sammenligner man de data, man kan hente ud fra blodprøven med den viden, man kan få fra Patient Rapporterede Oplysninger (PRO), så kan det give ny og vigtig viden om, hvorfor nogle patienter responderer godt på den medicinske behandling, mens andre patienter ikke gør.

"Den nye viden, hvor man sammenligner de biologiske markører med PRO-data vil kunne give nogle helt utrolige nye muligheder for, at vi i langt højere grad vil kunne tilpasse den medicinske kræftbehandling til den enkelte patients bedste," siger Halla Skuladottir.

Forskeren med de islandske aner brænder for medicinsk kræftforskning og det gode patientforløb. Hun glæder sig til at være med til at løfte afdelingens forskningsmiljø op på et nyt og endnu mere ambitiøst niveau.

Den nye kliniske lektor vidste allerede på fjerde år af medicinstudiet på Islands Universitet, at hun ville være speciallæge i klinisk onkologi, og fik kontakt til en af de førende onkologer i Danmark, Heine Høj Hansen - en ildsjæl og en kendt pioner indenfor medicinsk kræftbehandling. Dette tændte hendes egen gnist for at forske i lungekræft med det formål at finde bedre behandlingsmuligheder.

Forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup ved hospitalets forsknings- og uddannelsescenter NIDO | danmark glæder sig over de spændende ambitioner og ser frem til det fortsatte samarbejde med den nye kliniske lektor:

"Det er en meget glædelig nyhed. Lektoratet er et vigtigt led i den videre udvikling af afdelingens forskningsmiljø frem mod etableringen af et forskningsafsnit som en del af hospitalets forskningsstrategi i de kommende år," siger Annette Haagerup.

I 2018 har Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest for alvor fået sat turbo på sine forskningsambitioner om at etablere et forskningsafsnit.

I starten af året fik afdelingen tilknyttet sin første ph.d.-studerende til sit første ph.d.-projekt - et stort dansk studie, som har fokus på patientrapportede oplysninger (PRO) i patientforløb med lungekræft. Udnævnelsen af Halla Skuladottir som hospitalets første kliniske lektor i onkologi betyder, at flere kommende ph.d.-studerende vil kunne blive tilbudt en hovedvejleder fra egne rækker, ligesom det kommer til at give Onkologisk Afdeling flere muligheder for at initiere flere af sine egne forskningsprojekter og udvide samarbejdet med hospitalsafdelinger og samarbejdspartnere i Region Midtjylland, nationalt og internationalt.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift