Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fire nye behandlingsvejledninger på kræftområdet på vej

Der er fire nye behandlingsvejledninger på kræftområdet i løbet af 2018 og 2019. Det besluttede Medicinrådet på et rådsmøde onsdag i går, 10. oktober.

Inden udgangen af 2018 skal arbejdet med at lave nye behandlingsvejledninger for brystkræft gå i gang. Efter nytår kommer turen til behandlingsvejledninger for kræft i æggestokkene, nyrekræft og modermærkekræft.

Det arbejde kommer oven i de behandlingsvejledninger, der netop nu er ved at blive udarbejdet af Medicinrådets eksperter og de, der allerede er afsluttet.

Og det er formand i Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen tilfreds med. 

"Samfundet sparer hvert år ganske mange millioner, der kan bruges andre steder i sundhedssektoren. Derfor vil vi gerne lave endnu flere behandlingsvejledninger," forklarer Jørgen Schøler Kristensen, der til daglig er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Medicinrådet inviterede i juli alle interesserede til at komme med forslag til nye behandlingsvejledninger. Der kom 17 forslag. På rådsmødet den 10. oktober valgte Medicinrådet de seks forslag, der nu skal sættes i gang.

Også Steen Werner Hansen, der deler formandskabet for Medicinrådet med Jørgen Schøler Kristensen, er glad for, at lægerne kan se frem til endnu flere nye vejledninger.

Medicinrådet udvælger forslag til nye behandlingsvejledninger to gange om året. Næste frist for at indsende forslag er den 28. februar 2018.

 

Behandlingsvejledninger, der sættes i gang på kræftområdet i 2018:

  • Brystkræft

 

Sættes i gang i starten af 2019:

  • Kræft i æggestokkene
  • Nyrekræft
  • Modermærkekræft

 

Medicinrådet udarbejder p.t. behandlingsvejledninger for følgende onkologiske og hæmatologiske sygdomme:

  • Blære- og urotelialkræft
  • Hæmofili A
  • Von Willebrand
  • Ikke-småcellet lungekræft
  • Knoglemarvskræft (myelomatose)

 

Følgende behandlingsvejledninger på det hæmatologiske område er udarbejdet:

  • Behandlingsvejledning for hæmofili B - evidensbaseret valg af faktor IX-præparater (godkendt)

 

Yderligere forslag til behandlingsvejledninger på det onkologiske område indsendt pr. 31. august 2018, som Medicinrådet ikke har prioriteret i denne omgang:

• Farmakologisk tromboseprofylakse hos kemoterapibehandlede cancerpatienter
• Prostatakræft
• Hjernetumorer (Glioblastom)
• Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
• Tyk- og endetarmskræft (Kolorektalcancer)

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift