Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi plus TKI-hæmmer øger PFS for fremskreden nyrekræft

ESMO2018: En kombination af PD-L1-hæmmeren Bavencio (avelumab) og TKI-hæmmeren Inlyta (axitinib) forbedrer væsentligt den progressionsfrie overlevelse (PFS) ved ubehandlet fremskreden nyrekræft (RCC).

Det viser fase III-studiet JAVELIN Renal 101, som blev præsenteret på søndagens Presidential Sympoium på ESMO 2018.

I forsøget deltog 886 nyrekræftpatienter fra forskellige prognostiske subgrupper (god, mellem og dårlig). 442 patienter fik Bavencio (10 mg/kg iv hver anden uge) og Inlyta (5 mg oralt to gange dagligt), mens 444 patienter fik Sutent (sunitinib) (50 mg oralt en gang om dagen) i fire uger efterfulgt af to uger uden behandling. Begge behandlinger blev givet som førstelinjebehandling.

Resultaterne viste, at den gennemsnitlige PFS var 13,8 måneder hos de patienter med positive PD-L1-tumorer, som fik kombinationsbehandlingen, mod 7,2 måneder hos de patienter, der fik Sutent alene. Den gennemsnitlige PFS hos patienter uanset PD-L1-ekspression var hhv. 13,8 måneder og 8,4 måneder for de to grupper.

Den objektive responsrate var hhv. 55,2 og 25,5 i de to grupper.

”JAVELIN Renal 101 er den første positive fase III-undersøgelse, som kombinerer en checkpoint-hæmmer med en TKI-hæmmer og sammenligner det med en TKI-hæmmer alene i førstelinjebehandling af fremskreden nyrekræft. Vores fund støtter potentialet for, at Bavencio plus Inlyta snart bliver en  ny behandling for patienter med fremskreden RCC. Kombinationens fordel blev vist i alle undergrupper af patienter – uden at gå på kompromis med toksiciteten,” siger leder af undersøgelsen Robert Motzer fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, i en pressemeddelelse.

Bivirkninger af klasse 3 eller højere blev oplevet af 71,2 procent af de patienter, der fik kombinationsbehandlingen, og 71,5 procent af patienterne i sunitinib-gruppen. Behandlingen førte til seponering af lægemidlet i hhv. 22,8 procent og 13,4 procent af patienterne.

På trods af flere tilgængelige behandlingsformer til patienter med fremskreden RCC, er udsigterne for patienter med fremskreden RCC dårlige. Mindre end 10 procent af patienterne er i live fem år efter diagnosen. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder, understreger forskerne bag undersøgelsen.

Thomas Powles fra Barts Health NHS Trust, London, som kommenterer på studiet for ESMO, mener, at resultaterne fra JAVELIN Renal 101 er iøjnefaldende.

”Responsraterne er dobbelt så gode som tidligere standardbehandling, og den progressionsfri overlevelse er meget imponerende for et randomiseret forsøg. Fremgangsmåden indebærer at give en kombination af de mest aktive lægemidler upfront, og derfor er det usikkert, hvorvidt det vil give et lige så imponerende overlevelsessignal, som vi har set med andre immunterapikombinationer,” siger Thomas Powles.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift