Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lonsurf øger overlevelsen ved metastatisk mavekræft

ESMO2018: Antimetabolitten Lonsurf (trifluridin / tipiracil) forlænger markant den samlede overlevelse (OS) med hele 31 procent for patienter med metastatisk mavekræft.

Det viser fase III-studiet, TAGS (TAS102 Gastric Study), der søndag blev offentliggjort som et Late Breaking Abstract (LBA25) på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

Dr. Hendrik-Tobias Arkenau, Sarah Cannon Research Institute UK, kunne præsentere resultaterne, der er baseret på en sammenligning af mavekræftpatienter, som i forvejen var stærkt behandlet eller intolerant over for tidligere behandlingslinjer.

Undersøgelsen mødte sit primære endepunkt for samlet overlevelse (OS), og det sekundære endepunkt i form af progressionsfri overlevelse (PFS) understøttede konsekvent OS-resultaterne og fortsatte med at demonstrere sikkerheden og tolerabilitetsprofilen for trifluridin/tipiracil.

Resultaterne, der samtidig er offentliggjort i The Lancet Oncology, er så positive, at firmaet bag, Servier, har indsendt en ny ansøgning om yderligere indikation for mavekræft til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for Lonsurf.
.
"Patienter med metastatisk mavekræft har i øjeblikket begrænsede behandlingsmuligheder, efter at første- og andenlinjebehandling er mislykkedes," siger dr. Arkenau.

"Vi er glade for at præsentere nye data, der viser den overordnede kliniske overlevelsefordel ved trifluridin/tipiracil for metastatisk mave- og spiserørskræft."

I TAGS viste patienter, der blev behandlet med trifluridin/tipiracil, en klinisk meningsfuld og statistisk signifikant forbedring i OS sammenlignet med placebo og en 31 procent risikoreduktion af dødsfald, som blev omdannet til en forlænget median overlevelse på 2,1 måneder (5,7 måneder for trifluridin/tipiracil versus 3,6 måneder for placebo).

Derudover viste trifluridin/tipiracil en statistisk signifikant forbedring af PFS og tid til forringelse af ECOG præstationsstatus versus placebo, samt en forudsigelig og håndterbar sikkerhedsprofil i overensstemmelse med den tidligere rapporterede hos patienter med metastatisk kolorektal cancer.

"Vi er meget begejstrede for resultaterne af TAGS, da de viser, at trifluridin/tipiracil har potentialet til at gøre en forskel for mennesker, der lever med metastatisk mavekræft," siger Patrick Therasse, chef for Serviers onkologiske forsknings- og udviklingafdeling.

Trifluridin/tipiracil er for øjeblikket indikeret i 61 lande, herunder EU, for behandling af voksne patienter med metastatisk kolorektal cancer, som tidligere er blevet behandlet med eller ikke anses for kandidater til tilgængelige terapier, herunder fluoropyrimidin-, oxaliplatinand irinotecan-baserede kemoterapier, anti-VEGF-midler og anti-EGFR-midler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift