Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lonsurf øger overlevelsen ved metastatisk mavekræft

ESMO2018: Antimetabolitten Lonsurf (trifluridin / tipiracil) forlænger markant den samlede overlevelse (OS) med hele 31 procent for patienter med metastatisk mavekræft.

Det viser fase III-studiet, TAGS (TAS102 Gastric Study), der søndag blev offentliggjort som et Late Breaking Abstract (LBA25) på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

Dr. Hendrik-Tobias Arkenau, Sarah Cannon Research Institute UK, kunne præsentere resultaterne, der er baseret på en sammenligning af mavekræftpatienter, som i forvejen var stærkt behandlet eller intolerant over for tidligere behandlingslinjer.

Undersøgelsen mødte sit primære endepunkt for samlet overlevelse (OS), og det sekundære endepunkt i form af progressionsfri overlevelse (PFS) understøttede konsekvent OS-resultaterne og fortsatte med at demonstrere sikkerheden og tolerabilitetsprofilen for trifluridin/tipiracil.

Resultaterne, der samtidig er offentliggjort i The Lancet Oncology, er så positive, at firmaet bag, Servier, har indsendt en ny ansøgning om yderligere indikation for mavekræft til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for Lonsurf.
.
"Patienter med metastatisk mavekræft har i øjeblikket begrænsede behandlingsmuligheder, efter at første- og andenlinjebehandling er mislykkedes," siger dr. Arkenau.

"Vi er glade for at præsentere nye data, der viser den overordnede kliniske overlevelsefordel ved trifluridin/tipiracil for metastatisk mave- og spiserørskræft."

I TAGS viste patienter, der blev behandlet med trifluridin/tipiracil, en klinisk meningsfuld og statistisk signifikant forbedring i OS sammenlignet med placebo og en 31 procent risikoreduktion af dødsfald, som blev omdannet til en forlænget median overlevelse på 2,1 måneder (5,7 måneder for trifluridin/tipiracil versus 3,6 måneder for placebo).

Derudover viste trifluridin/tipiracil en statistisk signifikant forbedring af PFS og tid til forringelse af ECOG præstationsstatus versus placebo, samt en forudsigelig og håndterbar sikkerhedsprofil i overensstemmelse med den tidligere rapporterede hos patienter med metastatisk kolorektal cancer.

"Vi er meget begejstrede for resultaterne af TAGS, da de viser, at trifluridin/tipiracil har potentialet til at gøre en forskel for mennesker, der lever med metastatisk mavekræft," siger Patrick Therasse, chef for Serviers onkologiske forsknings- og udviklingafdeling.

Trifluridin/tipiracil er for øjeblikket indikeret i 61 lande, herunder EU, for behandling af voksne patienter med metastatisk kolorektal cancer, som tidligere er blevet behandlet med eller ikke anses for kandidater til tilgængelige terapier, herunder fluoropyrimidin-, oxaliplatinand irinotecan-baserede kemoterapier, anti-VEGF-midler og anti-EGFR-midler.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift