Lovende tidlige data for catumaxomab mod blærekræft

Det trifunktionelle antistof catumaxomab er en sikker behandling med en lovende effektivitet mod højrisiko ikke-muskelinvasiv blærekræft (NMIBC), viser fase I-resultater. Samtidig opnåede alle patienter, der fuldførte behandlingen, komplet remission (CR) og var uden tilbagefald i opfølgningsperioden.

Studiet, der bærer titlen Catunibla, blev præsenteret på EMUC 2022-kongressen den 10.-13. november og evaluerer sikkerhed og effektt af intravesikal administration (administration via et kateter direkte ind i blæren) af EpCAM/CD3-antistoffet catumaxomab som en potentiel førsteklasses immunonkologisk behandlingsmulighed for patienter med NMIBC med høj risiko for progression.

Data fra alle tre dosisniveauer (50 μg, 70 μg og 100 μg) af fase I-dosiseskaleringen bekræftede resultaterne fra de to lavere dosisniveauer, der er blevet annonceret tidligere. Resultaterne viste, at alle patienter inkluderet i niveau 2 og 3 dosisgrupper på 70 μg og 100 μg af dosiseskaleringsdelen opnåede CR (syv ud af syv) som bedste respons efter første transurethral resektion af blæretumoren og catumaxomab-behandling. Den gennemsnitlige holdbare CR var 9,5 måneder (interval 7,3-19,9 måneder). CR'erne indeholdt fire ud af fem diagnosticererede CIS (karcinom i situ), som ikke kunne fjernes ved operation og derfor kan tilskrives antitumoreffekt ved catumaxomab.

I overensstemmelse med tidligere resultater var catumaxomab godt tolereret, og der var ingen dosisbegrænsende toksicitet. Behandlingsrelaterede bivirkninger var udelukkende af grad 1-2, og der blev ikke set nogen alvorlige bivirkninger.

Under sin sidste gennemgang identificerede Data Safety Monitoring Board ingen sikkerhedsproblemer og anbefalede studiet at fortsætte med en dosis på 70 μg.