Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Verzenios giver bedre resultater for brystkræftgrupper med dårlige prognoser

SABCS: Brystkræftpatienter med dårlige prognoser oplever en markant bedre samlet overlevelse når Verzenios (abemaciclib) føjes til behandling med fulvestrant.

Det viser resultater af en undergruppe-analyse af fase III-studiet MONARCH 2, der netop er blevet præsenteret (Abstrakt P3-08-01) på den amerikanske brystkræftkongres, San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, i Texas.

I MONARCH 2 (M2) viste abemaciclib, der er en oral selektiv cyclinafhængig kinase 4 & 6-hæmmer (CDK 4/6-hæmmere), signifikant forbedring af den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal vækstfaktorreceptor 2 negativ (HER2-) fremskreden brystkræft, når det tilføjes til fulvestrant.

Behandling med abemaciclib plus fulvestrant gav en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld median overlevelse (OS) på 9,4 måneder.

Højkvalitets tumorer, progesteronreceptor (PgR) negativitet, levermetastaser og fravær af kun knoglesygdom blev identificeret som uafhængige dårlige prognostiske sygdomsegenskaber.

I den retrospektive analyse af M2 blandt de analyserede undergrupper modtog patienter inden for disse dårlige prognostiske undergrupper den største PFS-forbedring fra tilsætningen af ​​abemaciclib til endokrin terapi (ET).

M2 er et globalt, randomiseret, dobbeltblindet fase III-forsøg med abemaciclib + fulvestrant (N = 446) eller placebo + fulvestrant (N = 223) hos kvinder med ET-resistent HR +, HER2-avanceret brystkræft. Undersøgelsesvurderet PFS var det primære mål, og operativsystemet var et vigtigt sekundært slutpunkt.

Ved data cutoff 20. juni 2019 var OS-forlængelsen konsistent på tværs af alle undergrupper; der blev observeret en numerisk større OS-effekt hos patienter med tidligere identificerede negative prognostiske faktorer inklusive patienter med høj tumorkvalitet (34 procent), PgR-negativitet (34 procent), baseline-levermetastaser (27 procent) og fravær af kun knoglemetastaser (28 procent) i forhold til deres komplementære undergrupper (tabel).

Imidlertid blev der ikke observeret nogen statistisk signifikant interaktion mellem disse prognostiske faktorer og behandlingseffekten.

Når man undersøgte tiden til kemoterapi eller død, uanset hvad der kom først (kemofri overlevelse [CFS]) blev der også observeret en mere markant forbedring med abemaciclib plus fulvestrant for patienter med høj tumorkvalitet (48 procent), PgR-negativitet (41 procent), baseline-levermetastaser (40 procent) og fravær af metastaser kun i knogler (36 procent).

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift