Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Resultaterne bekræfter det Perjeta-baserede regime som standardbehandling for mennesker med HER2-positiv tidlig brystkræft med høj risiko for tilbagefald," siger dr. Martine Piccart.

Langtidsdata understreger Perjetas betydning for adjuverende brystkræftbehandling

SABCS: Patienter med tidlig HER2-positiv brystkræft, som får adjuverende behandling med antistofferne Perjeta (pertuzumab) og Herceptin (trastuzumab) i kombination med kemoterapi, har en reduceret risiko for tilbagefald. Størst effekt ses blandt kvinder med spredning til lymfeknuderne.

Det viser langtidsdata fra en interim analyse af den samlede overlevelse (OS) i fase III-studiet APHINITY, der sammenligner kombinationen af ​​Perjeta (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) og kemoterapi (Perjeta-regime) som adjuverende behandling (efter operation) til patienter med HER2-positiv tidlig brystkræft (eBC).

Denne seneste interim OS-analyse blev udført efter en median opfølgning på cirka seks år  (74 måneder sammenlignet med ca. 45 måneder for den primære analyse i 2017) og inkluderer opdaterede data på IDFS (invasiv disease free survival) og hjertetoksicitet, der er en kendt bivirkning ved behandling af antistoffer som HER2-rettet behandling.

”Målet med den adjuverende behandling er at helbrede patienter med tidlig brystkræft," siger dr. Levi Garraway, der er Chief Medical Officer og chef for Global Product Development hos Roche.

"Disse nye data med længere opfølgning viser den fortsatte effekt af det Perjeta-baserede regime og en øget invasiv sygdomsfri overlevelsesgevinst."

"Disse resultater viser vigtigheden af ​​længere opfølgning af APHINITY og bekræfter yderligere det Perjeta-baserede regime som standardbehandling for mennesker med HER2-positiv tidlig brystkræft med høj risiko for tilbagefald, navnlig hos patienter med lymfeknude-positiv sygdom," siger dr. Martine Piccart, der er videnskabelig direktør ved Institut Jules Bordet, og som onsdag præsenterede (Abstrakt GS1-04) studiet på San Antonio Breast Cancer Sympostion.

Ved denne seneste planlagte analyse af den samlede studiepopulation reducerede det Perjeta-baserede regime risikoen for tilbagefald eller død med 24 procent sammenlignet med Herceptin, kemoterapi og placebo (HR = 0,76; 95 procent CI 0,64-0,91).

Efter seks år har 90,6 procent af patienterne i Perjeta-armen ikke oplevet deres brystkræft vende tilbage sammenlignet med 87,8 procent i placebo-armen, en absolut fordel på 2,8 procent.

"Det er positivt at se, at risikoen for tilbagefald tydeligvis reduceres over tid ved behandling med Perjeta og Herceptin i kombination med kemoterapi. Disse data bør give anledning til at overveje, om denne kombinationsbehandling skal tilbydes som adjuverende standardbehandling til danske HER2-positive brystkræftpatienter," siger overlæge Eva Harder, Herlev Hospital i en pressemeddelelse fra Roche.

I overensstemmelse med den primære analyse observeres den største effekt fortsat hos patienter med høj risiko for tilbagefald, såsom dem med lymfeknudepositiv sygdom. Hos disse patienter var der en 28 procent reduktion i risikoen for tilbagefald eller død med det Perjeta-baserede regime sammenlignet med Herceptin, kemoterapi og placebo (HR = 0,72; 95 procent CI 0,59-0,87).

Dette svarer til en absolut forbedring af iDFS ved seks år på 4,5 procent (87,9 procent mod 83,4 procent). Ved længere opfølgning ses behandlingseffekten af ​​det Perjeta-baserede regime uanset hormonreceptor (HR) status. Hazard Ratio for iDFS hos hormonreceptor positive patienter er 0,73 (95% CI 0.59-0.92), mens Hazard Ratio for iDFS hos hormonreceptor negative er 0.83 (95% CI 0.63–1.10).

"Det er meget positivt, at særligt lymfeknude-positive patienter, der har en høj risiko for tilbagefald, også har den største gavn af den nye behandling. Studiet viser, at behandlingen ikke alene forebygger, at kræften vender tilbage i brystet, men også at den spreder sig til andre organer som lunger, lever eller hjerne," siger Eva Harder i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Det er også interessant at se, at der ikke er tegn på øget hjertetoksicitet ved behandling med både Perjeta og Herceptin, sammenlignet med Herceptin som monoterapi ved opfølgningen af data efter seks år."

Eva Harder tilføjer, at i Danmark er det klinisk praksis, at kvinder med HER2-positiv brystkræft med spredning til lymfeknuderne får neoadjuverende behandling med pertuzumab og trastuzumab i kombination med kemoterapi inden kirurgi. Hvorvidt disse kvinder efter kirurgi skal fortsætte med pertuzumab og trastuzumab er uafklaret og Aphinity-studiet besvarer ikke dette spørgsmål.

Der er observeret færre dødsfald med det Perjeta-baserede regime (125 vs. 147 [HR = 0,85; 95 procent Cl: 0,67-1,07]); data forbliver imidlertid umodne på dette tidspunkt.

APHINITY-undersøgelsen fortsætter som planlagt med den tredje interimsanalyse af OS planlagt til 2022. Fortsat opfølgning af disse patienter er meget vigtigt for at bestemme en mulig OS-fordel.

Der blev ikke observeret nye tilfælde af hjertetoksicitet. Sikkerhedsprofilen for det Perjeta-baserede regime var i overensstemmelse med den, der blev observeret i den primære analyse og i tidligere studier. Procentdelen af primære hjertebegivenheder registreret i det Perjeta-baserede regime var 0,8 procent mod 0,3 procent i kontrolgruppen.

Baseret på den primære undersøgelsesanalyse i 2017 er den kliniske værdi af det Perjeta-baserede regime til patienter med tidlig HER2-positiv brystkræft anerkendt af regulatoriske myndigheder rundt om i verdenen. I dag er dette regime godkendt til behandling af patienter med tidlig HER2-positiv brystkræft med en høj risiko for sygdomstilbagefald i mere end 86 lande, inklusive USA og i EU.

Indtil videre er mere end 150.000 patienter blevet behandlet med det Perjeta-baserede regime i denne sammenhæng.

Regimet er også blevet anerkendt i flere internationale behandlingsretningslinjer, herunder dem fra St Gallen International Breast Cancer Conference, NCCN, ASCO og ESMO, som anbefaler det som en adjuverende standardbehandling til patienter med HER2-positiv eBC med høj risiko for tilbagefald.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift