Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Yngre kvinder med brystkræft er underrepræsenterede i kliniske forsøg, og beslutninger om behandling træffes ofte på baggrund af data fra ældre, postmenopausale kvinder," ssagde Fatima Cordosa, der fremlagde resultaterne af undersøgelsen på SABCS.

Alder kan påvirke effekten af kemoterapi blandt nogle brystkræftpatienter

SABCS: En særlig gruppe brystkræftpatienter i alderen 40-50 år opnår større effekt af adjuvant kemoterapi end ældre patienter med samme diagnose.

Det viser en analyse af MINDACT-studiet, som torsdag blev præsenteret (Abstrakt GS4-05) på SABCS.

De fleste patienter med Luminal brystkræft, dvs. hormonfølsom og HER2-negativ brystkræft, modtager antihormonel efterbehandling, men det er muligvis ikke tilstrækkeligt for en særlig gruppe yngre brystkræftpatienter.

”Yngre kvinder med brystkræft er underrepræsenterede i kliniske forsøg, og beslutninger om behandling træffes ofte på baggrund af data fra ældre, postmenopausale kvinder. Det er vigtigt at undersøge, hvordan alder påvirker effekten af behandling, så vi kan vælge den bedste behandling til den enkelte patient,” udtaler medforfatter Fatima Cardoso, som er læge og leder af brystkræftafdelingen ved Champalinaud Clinical Center i Lissabon.

Yngre kvinder har større gavn af kemoterapi

Cardoso har sammen med en række andre forskere undersøgt den metastasefri overlevelse efter fem år blandt Luminal-brystkræftpatienter i MINDACT-studiet med en høj klinisk risikovurdering og en lav genomisk risikovurdering. Analysen omfatter 1.264 patienter, som blev randomiseret, så halvdelen modtog kemoterapi. 399 af patienterne var i aldersgruppen 40-50, og 865 var ældre end 50.

Analysen indikerer, at alder kan have indflydelse på, hvor stor gavn patienterne har af kemoterapi:

  • I 50+-gruppen var der ingen forskel på den metastasefri overlevelse efter fem år blandt dem, der modtog kemoterapi (95,2 procent; 95 procent konfidensinterval: 92,4 til 97), og dem, der ikke modtog kemoterapi (95,4 procent; 95 procent konfidensinterval: 92,8 til 97,1).
  • Men blandt patienter i alderen 40-50 år var den metastasefri overlevelse efter fem år 96,2 procent blandt dem, der modtog kemoterapi (95 procent konfidensinterval: 91,5 til 98,3), mod 92,6 procent blandt dem, som ikke modtog kemoterapi (95 procent konfidensinterval: 87,7 til 95,7).

Resultatet skal efterprøves

Resultatet flugter med en nylig analyse af TAILORx-studiet, som viste, at kemoterapi mindskede risikoen for tilbagefald blandt patienter, som var 50 år eller yngre, og som scorede 16-25 i en ’21-tumor gen-ekspressiv test’ (Oncotype DX Breast Recurrence Score (RS)).

”Ligesom i TAILORx-analysen finder vi, at kvinder med høj risiko for tilbagefald baseret på klinisk-patologiske faktorer, men med lav risiko baseret på MammaPrint, fik dårligere resultater, hvis de udelukkende modtog tamoxifen (antihormonbehandling, red.), og at effekten af kemoterapi muligvis er større i denne gruppe,” siger Fatima Cardoso, som dog pointerer, at det er umuligt at sige, om resultatet kan tilskrives en direkte effekt af kemoterapien, eller om det er opnået på grund af en kemoterapi-induceret ovariel suppression.

Forskeren understreger, at resultatet endnu ikke er praksisændrende, da det skal efterprøves, men at analysen indikerer, at en særlig gruppe yngre brystkræftpatienter kan have gavn af yderligere behandling.

Professor i klinisk onkologi og overlæge på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet Bent Ejlertsen har fået forelagt resultaterne og knytter følgende kommentar til dem:

"Den danske brystkræftgruppe (DBCG) anbefaler brug af en genomisk profil (PAM50), når det er usikkert, om kvinder, der får brystkræft efter overgangsalderen, kan få gavn af at tillægge kemoterapi til antihormonbehandling. Dette er underbygget af en stor undersøgelse, der er udgået fra DBCG (Lænkholm et al. J Clin Oncol 2018:36:735). Tilsvarende data findes ikke i Danmark for yngre kvinder med brystkræft, og data præsenteret på SABCS af Piccart viser, at man skal være meget forsigtig med at udelade kemoterapi til yngre kvinde til trods for en gunstig genomisk profil. Tidligere arbejder fra DBCG (Kroman BMJ 2000;320:464 og Christiansen JNCI 2011;103:1363) har også vist vigtigheden af at tilbyde medicinsk behandling til yngre kvinder med brystkræft, men har ikke inkluderet genomiske data."

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift