Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye danske retningslinjer bliver med input fra SABCS

SABCS: Når det medicinske udvalg under Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) skal i gang med at udarbejde nye retningslinjer, bliver det med input fra årets SABCS.

Det fortæller formanden for det medicinske udvalg under DBCG, overlæge Ann Søegaard Knop.

”Gennem de seneste år, er det blevet tiltagende tydeligt, at forskellige brystkræft-undergrupper skal behandles med forskellige behandlingsregimer. Hidtil har det været sådan, at når man anbefalede kemoterapi som led i efterbehandlingen af brystkræft, gav man de samme stoffer, med samme frekvens, samme dosis osv., uanset om man var hormonfølsom, hormonufølsom eller HER2-positiv. I fremtiden bliver der flere forskellige kombinationer af behandlinger der anbefales, afhængig af bestemte tumorkarakteristika” siger Ann Søegaard Knop og fortsætter:

”En tendens inden for brystkræft lige nu er desuden, at man i tiltagende grad giver behandlingen inden operation – det vil sige neoadjuverende. Derudover er der nu data, der viser, at, hvis der efter neoadjuverende behandling er tumorrest tilbage, når patienten opereres, kan man mindske risikoen for tilbagefald ved at give yderligere behandling (postneoadjuverende).”

Er der tumorrest tilbage efter fire-seks måneders kemoterapi på operationstidspunktet for en hormonufølsom brystkræft, har man internationalt tilbudt behandling yderligere seks måneder med capecitabin. Det har man gjort på baggrund af bare et studie.

"Normalt laver vi anbefalinger på baggrund af store randomiserede studier eller metaanalyser, men her har vi kun haft et enkelt japansk/koreansk studie, godt nok randomiseret, men lavet i en helt anden befolkningsgruppe. Onsdag kom der så en metaanalyse (GS1-07), som viste, at de seks måneders behandling med capecitabin øgede overlevelsen ved TNBC-patienter. Det er rart at få bekræftet,” siger Ann Søegaard Knop.

Et andet område, som blev behandlet på SABCS, og som Ann Søegaard Knop håber, snart gør sit indtog i den danske brystkræftudredning og -behandling, er cirkulerende tumor-DNA (ctDNA). Her pegede præsentationerne GS3-06 og GS3-07, på at analyserne efterhånden er så gode og sensitive, at de kan brugs i behandlingen.

”Vi har i lang tid været enige om, at det er en god ide at tage en biopsi, når brystkræftpatienter får tilbagefald af deres sygdom, både for at se, om det er den samme brystkræft, som de blev opereret for i sin tid – eller om det er en helt ny kræftsygdom, samt for at bestemme, om de stadig er hormonfølsomme eller -ufølsomme, og om de har en bestemt genetisk ændring, vi kan målrette behandlingen imod. Men det er et større setup at skulle tage en biopsi – det tager tid og er ikke altid særligt behageligt. Hertil kommer, at tumoren er enormt heterogen,” siger Ann Søegaard Knop og fortsætter:

”CtDNA ser ud til at vise et bedre gennemsnitsbillede af, hvordan kræftsygdommen gebærder sig. Og det er meget nemmere – for patienten - at få taget en blodprøve end en biopsi.”

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift