For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Verzenios også sikkert og effektivt for brystkræftpatienter over 65 år

SABCS: Verzenios (abemaciclib) medfører en markant forbedring af den progressionsfrie overlevelse (PFS) hos ældre kvinder over 65 år med HR + eller HER2-brystkræft.

Det viser en analyse af forskellige aldersgrupper i de to fase III-studier, MONARCH 2 OG MONARCH 3, der tilsammen havde deltagelse af 1.152 patienter i endokrin behandling (ET) med enten abemaciclib eller placebo. 

Resultaterne er netop blevet præsenteret (Abstrakt P1-19-10) på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, i Texas.

Analyser af MONARCH 2 og 3-undersøgelserne blev udført for tre aldersgrupper (kvinder i alderen <65 år, 65-74 år og ≥ 75 år).

Sikkerhedsdata fra de to forsøg inkluderede 59,7 procent patienter <65 år, 28,7 procent patienter mellem 65 og 74 år og 11,5 procent patienter ≥ 75 år.

Af dem modtog 768 kvinder abemaciclib plus ET og 384 kvinder fik placebo plus ET. Den hyppigste behandlingsrelaterede bivirkning var diarré, og den mest almindelige grad ≥3 TEAE var neutropeni.

Mens diarré (hvilken som helst grad) forekom med lignende forekomst hos abemaciclib-behandlede patienter på tværs af aldersgrupper, var klinisk relevant diarré (grad 2/3) højere hos ældre (<65, 39,5 procent; 65-74, 45,2 procent; ≥75, 55,4 procent); i gruppen ≥75 var diarré (grad 2/3) dog også højere for placebo plus ET (<65, 6,8 procent; 65-74, 4,5 procent; ≥75, 16,0 procent).

Tilsvarende var kvalme og nedsat appetit moderat højere (med 10-20 procent) i de to abemaciclib-behandlede ældre undergrupper. Træthed (hvilken som helst grad) var højere i de to abemaciclib-behandlede ældre undergrupper (<65, 34,8 procent; 65-74, 48,4 procent; ≥75, 51,8 procent), mens der ikke blev fundet nogen forskelle mellem de 3 placebo-undergrupper.

I modsætning hertil var forskellene i grad 3/4 neutropeni ikke forskellig grundet alder i hverken abemaciclib plus ET-armen (<65, 25,8 procent; 65-74, 27,4 procent; ≥75, 18,1 procent) eller placebo plus ET arm.

Selv om PFS var en smule dårligere for de ældre patienter over 65 år, der modtog abemaciclib sammenlignet med de yngre kvinder, så var den stadig over 35 procent bedre end placebo - altså en konsistent PFS-fordel med abemaciclib plus ET versus placebo plus ET i alle tre aldersspecifikke undergrupper i begge studier (tabel).

På trods af det begrænsede antal patienter i ≥75-gruppen med potentielt forvirrende komorbiditeter antyder sikkerhedsdataene, at patientuddannelse og passende håndtering af toksiciteter, herunder dosisjusteringer og brug af understøttende medicin til gastrointestinal toksicitet, kunne maksimere fordelen ved abemaciclib, konkluderer forskerne.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift