Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler immunterapi mod aggressiv brystkræft

For første gang anbefaler Medicinrådet immunterapi, i form af Tecentriq (atezolizumab) i kombination med nab-paclitaxel, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har et PD-L1-udtryk på mindst en procent.

Anbefalingen gælder patienter, der enten ikke har modtaget (neo)adjuverende kemoterapi eller har modtaget denne for mere end 12 måneder siden.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet vurderer, der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi (lille merværdi) og omkostningerne ved behandlingen.

Medicinrådet vurderer, at Tecentriq i kombination med nab-paclitaxel til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 1 procent, giver en lille merværdi sammenlignet med paclitaxel. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

Selvom behandling med Tecentriq i kombination med nab-paclitaxel er forbundet med høje meromkostninger sammenlignet med paclitaxel, vurderer Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og de inkrementelle omkostninger. Rådet bemærker dog, at budgetkonsekvenserne må forventes at blive højere end beregnet i analysen. Dette skyldes, at der er regnet på et lavere antal patienter, end fagudvalget har vurderet egnet til behandlingen.

Medicinrådets anbefaling sker blandt andet på baggrund af data fra IMpassion130-studiet, som viste, at patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft med en PDL-1 ekspression på over en procent, som blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, havde en samlet overlevelse (OS) på 25 måneder mod 18,0 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi i kombination med placebo.

Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 29 procent. PDL-1 overekspression sås hos 41 procent af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

Medicinrådets beslutning blev truffet på et møde i går, onsdag den 22. januar. Rådet vil efter to år undersøge, om der er kommet nye data og på den baggrund vurdere, om sagen bør tages op igen.

Dansk Brystkræft Organisation finder det meget glædeligt og ser meget positivt på ethvert skridt i retning af livsforlængende og i særdeleshed helbredende behandling af brystkræftpatienter.

"I det her tilfælde er det første gang at immunterapi tages i anvendelse i brystkræftbehandlingen, og det bliver meget spændende at følge resultaterne og hvad disse kan medføre af nye fremskridt.  Med godkendelse af denne behandling opnår gruppen, der er ramt af en meget aggressiv form for brystkræft, en livsforlængende behandling. Når der er tale om ny medicin er det også vigtigt, at der ved behandling ikke påføres yderligere bivirkninger end dem de berørte allerede er i risiko for at få, og tilsyneladende skulle det heldigvis ikke være tilfældet med indførelse af denne behandling. Endnu et skridt på vejen for en gruppe der er så hårdt ramt."

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift