Sent tilbagefald af brystkræft har bedre prognose end tidligt tilbagefald

Rikke Nørgaard Pedersen

Sent tilbagefald af brystkræft har bedre prognose end tidligt. Den største forskel ses i de loko-regionale tilbagefald. Det kalder på nye værktøjer, mener  Rikke Nørgaard Pedersen, der er førsteforfatter på et studie af tilbagefald hos 3.500 brystkræftpatienter.

Resultatet kommer fra et nyt dansk studie, som for nyligt er udgivet i Journal of Clinical Oncology. Studiet, der er det første af sin slags i denne størrelsesorden, fandt, at der var dårligere prognoser for brystkræftpatienter, der fik tidligt tilbagefald.

“Det var overraskende, at 50 procent af brystkræftpatienter med sent recidiv var døde 10 år efter tilbagefald, hvorimod det samme gjaldt for hele 72 procent af patienter med tidligt recidiv 10 år efter,” fortæller Rikke Nørgaard Pedersen, ph.d. ved Aarhus Universitet og førsteforfatter på artiklen.

Sammen med en forskergruppe på Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet og i samarbejde med Dansk Brystkræft Gruppe (DBCG) og Kræftens Bekæmpelse undersøgte de recidivmønstre blandt mere end 3.500 brystkræftpatienter registreret i DBCG´s database. Ved hjælp af denne samt andre registre identificerede de patienter med tidlig og sent tilbagefald.

Lokalt recidiv bedre end fjern recidiv

Forskerne fandt særligt, at der var en markant bedre prognose for sent recidiv i forhold til tidligt i de tilfælde, hvor recidivet var loko-regionalt.

“Det kan skyldes, at det hos gruppen med sent, loko-regionalt recidiv er en ny primær brystkræft, der opstår, hvorimod sent fjernrecidiv antages at være tumorceller fra den primære brystkræft, der har spredt sig og begynder at vokse efter en periode med inaktivitet. Ud fra vores data har vi ikke kunne skelne mellem en ny brystkræft i samme bryst som den primære brystkræft og et recidiv i brystet,” forklarer Rikke Nørgaard Pedersen.

Bedre værktøjer skal føre til mere målrettet opfølgning

I dag oplever 17 procent af alle kvinder, der rammes af brystkræft og er i live og sygdomsfrie efter 10 år, et sent tilbagefald, og af disse dør 50 procent som nævnt inden for 10 år efter tilbagefald. Ifølge Rikke Nørgaard Pedersen mangler klinikere derfor værktøjer til at identificere de kvinder, der har høj risiko for at få sent tilbagefald, så man ikke skyder med spredehagl. “Vi kan ikke bare begynde at behandle alle brystkræftpatienter mere aggressivt for at undgå eventuelt sent tilbagefald, da behandlingen kan give  bivirkninger og udsætte patienterne for et hårdt psykologisk pres,” forklarer hun.

Med sådanne værktøjer ville man kunne udskyde eller ligefrem undgå recidiv hos nogle  af disse kvinder.

Det kan blandt andet være med blodprøver, “hvor man kan undersøge for biomarkører for minimal residual sygdom, som måske vil kunne hjælpe med at udpege kvinder, der er ved at udvikle sent recidiv,” siger Rikke Nørgaard Pedersen. “Man ved dog ikke, hvilke interventioner eller behandlinger, der ville være effektive i forbindelse med dette, samt hvornår de skulle gives for at påvirke prognosen. Derfor er der behov for yderligere forskning på området.”

I studiet undersøgte Rikke Nørgaard Pedersen og forskergruppen forskellen i dødelighed mellem brystkræftpatienter, der fik tilbagefald mere end 10 år efter første diagnose (sent recidiv) versus patienter, der fik tilbagefald under 10 år efter (tidligt recidiv).

I alt så de på data fra 2.004 brystkræftpatienter med sent tilbagefald og 1.528 patienter med tidligt tilbagefald, som fik diagnosen mellem 2004-2018. Blandt de 2.004 patienter med sent recidiv døde 721 af brystkræft med en median overlevelse på 10 år (mortalitetsrate = 84,8 pr. 1.000 personår; 10-årig kumulativ dødelighed = 50 procent). Blandt de 1.528 patienter med tidligt tilbagefald fandt forskerne 1.092 dødsfald af brystkræft med en median overlevelse på 4 år (mortalitetsrate = 173,9 pr. 1.000 personår; 10-årig kumulativ dødelighed = 72 procent). Man fandt en lavere risiko for brystkræft-specifikke dødsfald hos patienter, der fik sene tilbagefald sammenlignet med tidlige (hazard ratio = 0,72; 95 procent CI, 0,62-0,85).