- først med nyheder om medicin

Kunstig intelligens mindsker behovet for læger i brystkræftscreeningen

Kunstig intelligens kan erstatte den ene af de to læger, som normalt vurderer screeningsbilleder af kvinder med lav sandsynlighed for brystkræft. Det viser de første resultater fra det såkaldte AI Mammo-projekt.

AI Mammo-projektet er en algoritme, som bygger på mønstergenkendelse. Værktøjet har været i brug siden november 2021, og allerede indenfor de første to måneder har det aflastet lægerne, som kigger på røntgenbillederne ved brystkræftscreening, med cirka 30 procent af deres opgave. I løbet af de tre første måneder har algoritmen været brugt i undersøgelsen af 15.500 kvinder.

Brystkræftområdet har i flere år haft mangel på medarbejdere, herunder særligt de speciallæger, som gennemser og vurderer de røntgenbilleder, der tages i brystkræftscreeningsprogrammet, og som foretager supplerende undersøgelser ved mistanke om brystkræft. Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C) forventer, at den nye teknologi kan være med til at nedbringe ventetiderne i screeningsprogrammet.

Hurtigere svar

”Det er meget positivt, at vi med brug af ny teknologi kan være med til at afhjælpe den store mangel, der er på personale. Vi mangler desværre mammaradiologer, så at de får hjælp fra den kunstige intelligens, gør at vi er i stand til at give kvinderne hurtigere svar på deres billeder end ellers. Dermed kan kvinder, som skal udredes for, om de har kræft, komme hurtigere videre i behandlingssystemet,” siger Christoffer Buster Reinhardt i en pressemeddelelse.

Brystkræftscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden, med ledende overlæge og screeningschef Ilse Vejborg i spidsen, gennemfører i samarbejde med Københavns Universitet (Institut for Computerscience og Institut for Folkesundhedsvidenskab) et studie med det formål at validere en løsning med kunstig intelligens på regionens egne data. Når datagrundlaget er tilstrækkeligt udbygget, kan det vurderes, om mønstergenkendelse måske kan anvendes på endnu flere screeningsbilleder.

Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i juni 2021 at afsætte 5,8 mio. kr. til udredning af brystkræft via kunstig intelligens over to år til at anskaffe og implementere en løsning. Hvert år bliver cirka 75.000 kvinder screenet for brystkræft i Region Hovedstaden.