Clock-stop på Trodelvy mod metastatisk triple-negativ brystkræft

Der er indført clock-stop i Medicinrådet for evalueringen af antistof-lægemiddelkonjugatet Trodelvy (sacituzumab govitecan) mod metastatisk triple-negativ brystkræft, da firmaet Gilead ønsker længere tid til prisforhandling.

Det skriver Medicinrådet i en opdatering.  

Den nye forventede dato for Medicinrådets anbefaling er nu 23. november 2022. 

Dermed kommer sagsbehandlingen til at overskride Danske Regioners målsætning om en maksimal procestid på 16 uger fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning. I dette tilfælde var det 10. juni 2022. 

Øger overlevelsen

Resultater fra studiet TROPiCS-02, præsenteret på ESMO 2022, viste, at sacituzumab govitecan forlænger den samlede overlevelse (OS) og livskvalitet hos patienter med metastatisk endokrinresistent HR+/HER2-negativ brystkræft, som har været igennem flere linjer kemoterapi. 

”Det er svært syge patienter, som har fået flere linjer kemoterapi udover endokrin behandling og CDK4/6 hæmmer, så det er flot, at man med sacituzumab govitecan kan opnå en overlevelsgevinst i så sen en linje,” sagde afdelingslæge på Odense Universitetshospital Annette Raskov Kodahl, som overværede præsentationen af studiet. 

”Vi ser ofte, at studier viser en gevinst i progressionsfri overlevelse, men det er langt fra altid, det kan oversættes til OS. Det kan det her, hvilket gør lægemidlet interessant til denne patientgruppe, som ellers har meget begrænsede behandlingsmuligheder.”