Langtidsstudie: Inflammation hos ældre brystkræftoverlevere koblet med kognitiv forringelse

Højere niveauer af C-reaktivt protein (CRP) hos ældre brystkræftoverlevere er koblet med selvrapporterede kognitive problemer sammenlignet med andre alderssvarende kvinder. 

Det viser et nyt langtidsstudie publiceret i Journal of Clinical Oncology.  

I forbindelse med studiet talte forskere med brystkræftoverlevere og kvinder, der ikke havde haft en kræftdiagnose, seks gange i løbet af fem år og indhentede ligesådan blodprøver fra dem.

Der var 400 overlevende og 329 kontroller med CRP-prøver og opfølgningsdata (gennemsnitsalder på 67,7 år, interval: 60-90 år). Størstedelen af ​​de overlevende havde haft stadium I (60,9 procent), østrogenreceptor-positive (87,6 procent) tumorer. 

Resultatet viste, at: 

  • Kræftoverleverne havde signifikant højere justeret gennemsnitlig CRP end kontrollerne ved baseline og 12-, 24- og 60-måneders besøg (alle P < 0,05).
  • Højere CRP var samtidig koblet med lavere kognition blandt overlevende, men ikke kontroller (P-interaktion = 0,008); koblingen var uændret af depression eller angst.
  • Samlet set havde kræftoverleverne ringere FACT-Cog-score (Functional Assessment of Cancer Therapy Cognitive function), der var 9,5 og 14,2 point lavere end kontrollerne ved CRP-niveauer på 3,0 og 10,0 mg/L.
  • Overlevende havde dårligere neuropsykologisk testpræstation sammenlignet med kontroller.