Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Braftovi plus Mektovi er ikke bedre end Tafinlar plus Mekinist til melanombehandling

Medicinrådet vurderer, at Braftovi (encorafenib) i kombination med Mektovi (binimetinib) ikke giver en klinisk merværdi til behandling af ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600-mutation sammenlignet med den tilsvarende kombintion Tafinlar (dabrafenib) plus Mekinist (trametinib).

Evidensens kvalitet vurderes dog at være meget lav.

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurdere, om Braftovi i kombination med Mektovi skal anbefales som mulig standardbehandling af ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600-mutation, lyder det i vurderingen.

Den primære behandling af lokaliseret modermærkekræft er operation. Trods operation vil nogle patienter udvikle ikke-resektabel lokalavanceret eller metastatisk modermærkekræft og derfor være kandidater til medicinsk behandling. Fagudvalget estimerer, at der er cirka 330 nye patienter per år. For stadie IV-patienter var der i 2012, baseret på danske upublicerede tal, en femårsoverlevelse (OS) på cirka 13 procent for alle diagnosticerede med ikke-resektabel modermærkekræft. Omkring 50 procent af disse patienter har en BRAFV600-mutation.

Braftovi er en selektiv hæmmer af BRAF-kinasen og Mektovi er en selektiv hæmmer af MEK1/2. Braftovi i kombination med Mektovi godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til patienter med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600-mutation.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift