Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Braftovi plus Mektovi er ikke bedre end Tafinlar plus Mekinist til melanombehandling

Medicinrådet vurderer, at Braftovi (encorafenib) i kombination med Mektovi (binimetinib) ikke giver en klinisk merværdi til behandling af ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600-mutation sammenlignet med den tilsvarende kombintion Tafinlar (dabrafenib) plus Mekinist (trametinib).

Evidensens kvalitet vurderes dog at være meget lav.

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurdere, om Braftovi i kombination med Mektovi skal anbefales som mulig standardbehandling af ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600-mutation, lyder det i vurderingen.

Den primære behandling af lokaliseret modermærkekræft er operation. Trods operation vil nogle patienter udvikle ikke-resektabel lokalavanceret eller metastatisk modermærkekræft og derfor være kandidater til medicinsk behandling. Fagudvalget estimerer, at der er cirka 330 nye patienter per år. For stadie IV-patienter var der i 2012, baseret på danske upublicerede tal, en femårsoverlevelse (OS) på cirka 13 procent for alle diagnosticerede med ikke-resektabel modermærkekræft. Omkring 50 procent af disse patienter har en BRAFV600-mutation.

Braftovi er en selektiv hæmmer af BRAF-kinasen og Mektovi er en selektiv hæmmer af MEK1/2. Braftovi i kombination med Mektovi godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til patienter med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600-mutation.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift