Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda anbefalet til modermærkekræftpatienter

Medicinrådet anbefaler Keytruda (pembrolizumab) som mulig standardbehandling til patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion.

Beslutningen blev truffet på et møde i går, 13. marts.

Baggrunden for Medicinrådets vurdering at, at rådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af Keytruda og de forventede omkostninger forbundet med adjuverende og efterfølgende behandling.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet, men indtil den er klar, vurderer rådet, at Keytruda kan ligestilles med Opdivo (nivolumab) til adjuverende behandling af patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering på baggrund af effekt og bivirkninger.

Det anbefales, at regionerne vælger det regime, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet vurderer, at Keytruda til adjuverende behandling af voksne patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion giver en lille klinisk merværdisammenlignet med placebo. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Vurderingen er truffet på baggrund af manglende data for overlevelse, distant metastasis free survival og risikoen for permanente endokrinologiske bivirkninger. Rådet har noteret sig, at overlevelsesdata kan forventes i 2022, hvor sagen vil blive taget op igen.

Keytruda (pembrolizumab) er et monoklonalt antistof, som bindes til PD-1-receptorerne og derigennem øger immunsystemets antineoplastiske respons. Baggrunden for denne behandlingstype er, at tumorceller gennem binding af overfladeproteinet PD-L1 til en receptor på immunforsvarets celler, kaldet Programmed Cell Death Protein 1 (PD-1), kan nedregulere/hæmme immunforsvarets angreb.

Keytruda administreres med 200 mg som intravenøs infusion hver tredje uge. Behandlingsvarighed er frem til recidiveller ophør grundet bivirkningermed en maksimal behandlingsvarighed på 18 doser.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift