Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjernemetastaser og neoadjuverende immunterapi trak fokus ved melanom-session

ASCO: Det er efterhånden nogle år siden, at studier om immunterapi til patienter med malignt melanom tiltrak al opmærksomhed på ASCO.

Det til trods har ASCOs årsmøde alligevel kastet flere interessante data af sig, vurderer afdelingslæge Trine Heide Øllegaard fra Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Hun overværede melanom-sessionen tirsdag eftermiddag, og hæftede sig i særlig grad ved de studier, der handlede om behandling af melanompatienter med hjernemetastaser.

"De opdaterede data fra CheckMate 204-studiet viser, at patienter med små asymptomatiske hjernemetastaser responderer godt på en kombinationsbehandling med nivolumab og ipilimumab – lige så godt, som hvis de ikke havde haft spredning til hjernen. Det taler for, at nivolumab + ipilimumab skal være førstelinjebehandling til patientgruppen. Data taler ligeledes for, at vi bør inkludere patientgruppen i de store fase III-studier. Det er den vej, det kommer til at gå, vil jeg mene," siger Trine Heide Øllegaard.

Opdateringen på CheckMate 204-studiet inkluderede også data om melanompatienter med symptomatiske hjernemetastaser. Som ventet viser data om disse patienter, at responsraten er markant lavere. 

"Der er patienter med symptomatiske hjernemetastaser, der får respons på kombinationsimmunterapi, men effekten er langt fra lige så overbevisende, som den vi ser ved asymptomatiske hjernemetastaser. Vi mangler fortsat viden om, hvorfor det forholder sig sådan," siger Trine Heide Øllegaard.

Væk fra helhjernebestråling

CheckMate 204 var, ifølge Trine Heide Øllegaard, ikke det eneste interessante studie om hjernemetastaser på den orale melanom-session. Hun fremhæver et globalt fase III-studie, der som det første nogensinde har dokumenteret effekten af adjuverende helhjernebestråling til melanompatienter, som har fået fjernet eller stereotaktisk bestrålet mellem én og tre hjernemetastaser. De 207 inkluderede patienter blev randomiseret til helhjernebestråling eller observation.

"Studiet viste, at der ikke var forskel i den samlede overlevelse de to grupper imellem. I 'melanom-Danmark' er vi allerede begyndt at gå væk fra helhjernebestråling, da vi i et stykke tid har haft mistanke om, at det ikke gavnede patienterne og forårsagede unødig meget skade på hjernen. Det er kærkomment med et studie, der bekræfter, at det vi gør herhjemme, er det rigtige," siger Trine Heide Øllegaard.

Hjernetumor-studierne på den orale melanom-session bekræfter en udvikling, der henover de senere år har ændret opfattelsen af melanompatienter med spredning til hjernen: De asymptomatiske hjernemetastaser opfattes i dag ikke længere som en dødsdom.

Immunterapi rykker frem

Et andet tema, der optog plads på den orale melanom-session var neoadjuverende immunterapi. I Danmark blev Opdivo i efteråret 2018 godkendt af Medicinrådet som adjuverende behandling efter radikal operation til melanompatienter med stadium III og IV-sygdom på diagnosetidspunktet. Og nu tyder det på, at immunterapien rykker endnu længere frem i behandlingsforløbet.

"Vi håber, at vi ved at flytte immunterapien endnu længere frem i behandlingsforløbet, kan skåne patienter for ødelæggende radikal kirurgi og måske for et års adjuverende behandling i kølvandet på det kirurgiske indgreb," siger Trine Heide Øllegaard.

Under sessionen blev der bl.a. vist poolede data fra en analyse af patologisk respons og samlet overlevelse blandt melanompatienter i behandling med neoadjuverende immunterapi. Data viste, at patologisk respons forud for radikal kirurgi var korreleret til en bedre progressionsfri overlevelse.

 

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift