Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo med Yervoy sikrer hver anden metastatiske hudkræftpatient mindst fem år

ESMO: Hver anden patient med metastatisk melanom lever stadig efter fem år ved hjælp af immunterapi bestående af en kombination af Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab).

Det viser resultaterne af Checkmate 067-studiet, der lørdag blev præsenteret (Abstrakt LBA68_PR) på ESMO-kongressen 2019 i Barcelona.

”Tidligere blev metastatisk melanom betragtet som ubehandlelig," siger studiets forfatter prof. James Larkin, Royal Marsden NHS Foundation Trust i London.

"Onkologer anså tidligere melanom for at være anderledes end andre kræftformer - det kunne ikke behandles, når det var spredt. Traditionel kemoterapi fungerede aldrig rigtig godt. Den nye behandling omdanner sygdommen til en med en helbredsgrad på ca. 50 procent. Prioriteten er nu at finde måder at kurere de resterende 50 procent."

Den fem-årige analyse af CheckMate 067 er den længste fase III-opfølgning af kombinationsbehandling med checkpoint inhibitorer.

I alt 945 patienter med tidligere ubehandlet trin III eller IV melanom blev tilfældigt placeret i tre lige store behandlingsgrupper indtil progression eller uacceptabel toksicitet.

  1. nivolumab plus ipilimumab - 1 mg/kg nivolumab + 3 mg/kg ipilimumab i 4 doser Q3W efterfulgt af nivolumab 3 mg / kg Q2W (n = 314)
  2. nivolumab plus placebo - 3 mg/kg nivolumab Q2W + placebo (n = 316)
  3. ipilimumab plus placebo - 3 mg/kg ipilimumab Q3W i 4 doser + placebo (n = 315)

Den samlede overlevelses efter fem år var 52 procent for nivolumab plus ipilimumab, 44 procent for nivolumab og 26 procent for ipilimumab.

"Dette er en stor forbedring af det, vi har set historisk," siger Larkin.

"For ti år siden var den fem-årige overlevelse for melanom omkring fem procent. Med ipilimumab monoterapi, som har været brugt i ca. ti år, er det omkring 20 procent ​​af patienterne, der overlever i lang tid, og resten lever kun i seks til ni måneder."

Mediantiden fra randomisering til efterfølgende terapi var otte måneder med ipilimumab-monoterapi, 25,2 måneder med nivolumab-monoterapi, - og var endnu ikke nået med kombinationen af nivolumab og ipilimumab.

Andelen af ​​patienter, der var i live og fri for efterfølgende behandling, var 45 procent med ipilimumab, 58 procent med nivolumab og 74 procent med kombinationsterapien. Livskvaliteten blev bevaret i begge nivolumab-grupper.

"Vi ved, at de to immunterapi-lægemidler sammen kan have betydelige bivirkninger, og nogle patienter er endda nødt til at afbryde behandlingen," siger Larkin.

"Men for de patienter, der stoppede behandlingen på grund af bivirkninger, reducerede det ikke terapiens succes. Med andre ord ser resultaterne for mennesker, der stopper behandlingen på grund af bivirkninger ud til at være lige så gode som for folk, der ikke stopper behandlingen af ​​bivirkninger. Et af de vigtigste punkter ved immunoterapier er, at du kan genoplære immunsystemet, selv med en kort behandlingsvarighed. Det står i modsætning til andre behandlinger som kemoterapi, der kræver en fuld behandling for at være effektiv."

Larkin sagde, at der i øjeblikket ikke er nogen metode til at forudsige, hvilke patienter der mest sandsynligt drager fordel af kombinationsbehandlingen.

"Beslutningen om, hvilke behandlinger de skal gives, er et spørgsmål, som læger skal diskutere med hver enkelt patient og deres familier," siger han.

"De to lægemidler sammen har bestemt en rolle i behandlingen af ​​metastatisk melanom og vil være valget for nogle patienter. For andre kan beslutningen være at give lægemidlerne i rækkefølge."

I studiet blev de 965 patienter med tidligere ubehandlet stadium III eller IV melanom stratificeret efter PD-L1 status, BRAF-mutationsstatus og metastasetrin. Co-primære endepunkter var OS og PFS.

"Med denne lange opfølgning kan vi nu med en vis sikkerhed sige, at PD-1-baseret terapi er en mulighed for patienter med avanceret melanom uanset PD-L1-status og BRAF-mutation," siger dr. Teresa Amaral, Center for Dermato-onkologi, Eberhard Karls Universitet i Tuebingen, Tyskland, i en kommentar til resultaterne.

Amaral bemærkede, at forskellen i den samlede overlevelsesrate for nivolumab med eller uden ipilimumab er støt steget med hvert års opfølgning og nu er otte procent.

For den store undergruppe af patienter med en BRAF-mutation er den samlede overlevelsesrate efter fem år på 30 procent med ipilimumab, 46 procent med nivolumab og 60 procent med nivolumab plus ipilimumab.

"Når BRAF-mutationen er til stede, skal klinikere beslutte, om de enkelte patienter bedst får immunterapi eller målrettet terapi," siger hun.

"Selvom denne undersøgelse ikke har sammenlignet nivolumab-grupperne, antyder resultaterne, at hvis patienter, der har en BRAF-mutation, skal modtage immunterapi, kan de have større fordel med kombinationsimmunoterapi."

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift