Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Libtayo klar til brug mod hudkræft i Danmark

Efter at Europa-Kommissionen har givet betinget markedsføringstilladelse for Libtayo (cemiplimab) til behandling af patienter med metastaserende eller lokalt avanceret kutan pladecellecarcinom (CSCC) er midlet nu kommet på det danske marked.

Dog kun til patienter, der ikke er kandidater til helbredende kirurgi eller helbredende stråling.

Libtayo er et fuldt humant monoklonalt antistof, der er målrettet mod immun checkpoint-receptoren PD-1 (programmeret celledødprotein-1) og er den eneste behandling, der er godkendt mod avanceret CSCC i EU.

”Uden nogen anden medicinsk behandling, der er godkendt til avanceret CSCC i EU, repræsenterer Libtayo en vigtig ny mulighed for patienter, der er ramt af denne avancerede hudkræft, som ikke kan helbredes ved kirurgi eller stråling," siger dr. Axel Hauschild, der er leder af det tværfaglige hudkræftcenter på Universitetshospitalet SchleswigHolstein i Kiel, Tyskland.

Opdaterede data fra det registrerede EMPOWER-CSCC-1 forsøg med Libtayo blev for nylig delt på det årlige møde i American Society of Clinical Oncology.

"Resultaterne fra Libtayo-forsøget er meget opmuntrende og demonstrerede betydelige og holdbare responser efter Libtayo-behandling, også hos ældre og uanset PD-L1-ekspressions niveauer," understreger Hauschild.

CSCC er en af ​​de mest almindeligt diagnosticerede hudkræftformer i hele verden, og hyppigheden af ​​det vurderes at være markant stigende i nogle europæiske lande. Selvom langt de fleste patienter med CSCC har en god prognose, når den opdages tidligt, kan kræften være særlig vanskelig at behandle, når det skrider frem til avancerede stadier.

Avanceret CSCC inkluderer både patienter med lokalt avanceret sygdom (hvor kræften ikke kan helbredes ved operation og/eller stråling) og patienter med metastatisk sygdom. Baseret på historiske data har patienter med avanceret CSCC en forventet levealder på cirka et år.

Den anbefalede dosis Libtayo er 350 mg hver tredje uge indgivet ved intravenøs infusion i løbet af 30 minutter. Behandlingen kan fortsættes, indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Som en del af den betingede godkendelse tilføjer Sanofi og Regeneron en ny patientgruppe til EMPOWER-CSCC-1 for yderligere at understøtte fordel-risikoprofilen for Libtayo og rapportere resultaterne til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Som almindelig praksis for betingede godkendelser gennemgår EMA nye oplysninger mindst hvert år og opdaterer produktmærkning efter behov.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift