For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi forlænger overlevelsen hos patienter med merkelcellekræft

Førstelinje-immunterapi med Keytruda (pembrolizumab) viser en forbedret samlet overlevelses- og responsrate og har en generelt håndterbar sikkerhedsprofil hos patienter med avanceret merkelcellecarcinom (aMCC).

Det viser resultater fra den hidtil længste opfølgning af førstelinjebehandling med en PD1-hæmmer mod MCC.

I studiet, hvis resultater er offentliggjort i Journal of Clinical Oncology, blev 50 behandlingsnaive voksne med aMCC gennemsnitligt 10,5 doser Keytruda, med en median behandlingsvarighed på 6,6 måneder. Den gennemsnitlige opfølgningstid var 14,9 måneder.

Resultaterne viser, at den samlede 24-måneders overlevelsesrate var 68,7 procent, mens den ikke blev nået blandt patienter, der responderede.

Den objektive responsrate på behandling med Keytruda var 56 procent med 28 responser (12 komplette og 16 delvise). Derudover opnåede fem patienter (10 procent) stabil sygdom, og 16 patienter (32 procent) havde en progressiv sygdom.

Der blev ikke observeret nogen signifikante forskelle mellem responsraterne hos patienter med VP-MCC (59 procent) versus dem med VN-MCC (53 procent).

Blandt de 28 patienter, der responderede på behandlingen, blev den gennemsnitlige responsvarighed ikke nået (interval, 5,9 til 34,5+ måneder).

Efter 24 måneder var progressionsfri overlevelse 48,3 procent med en medianvarighed på 16,8 måneder. Der var heller ingen signifikant forskel i overlevelsesresultater mellem patienter med VP-MCC og dem med VN-MCC (henholdsvis P = .48 og P = .77).

Behandlingsrelaterede bivirkninger af en hvilken som helst grad forekom hos næsten alle patienter (96 procent), og grad 3 eller større behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 14 (28 procent) af patienterne. I alt syv (14 procent) af patienterne afbrød behandlingen på grund af bivirkninger, og der var et behandlingsrelateret dødsfald.

Ikke alle patienter reagerer på immunterapi, som undersøgelsen også vidner om, og der er derfor behov for at identificere andre biomarkører end PD-1/PD-L1, påpeger forskerne.

Indtil fremkomsten af ​​immunterapi var kemoterapi den eneste systemiske behandlingsmulighed tilgængelig for patienter med aMCC, men fordelen var beskeden med en median progressionsfri overlevelse på cirka 90 dage.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift