For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny vejledning for adjuverende behandling af modermærkekræft

Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft.

Vejledningen blev godkendt på et møde i rådet i går, onsdag den 22. januar.

I den nye behandlingsvejledning lyder det blandt andet, at 95 procent af patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III uden BRAF-mutation, som opfylder opstartskriterierne, skal tilbydes enten Opdivo (nivolumab) eller Keytruda (pembrolizumab).

Alle patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium IV uden BRAF-mutation, som opfylder opstartskriterierne, skal tilbydes Opdivo.

95 procent af patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III med BRAF-mutation, som opfylder opstartskriterierne, skal tilbydes Opdivo eller Keytruda, mens Dabrafenib i kombination med trametinib ( i højst 52 uger) kan overvejes.

Alle patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium IV med BRAF-mutation, som opfylder opstartskriterierne, skal tilbydes Opdivo.

Opdivo skal give i højst 13 serier (ved dosis hver fjerde uge) eller højst 26 serier (ved dosis hver anden uge). Keytruda skal gives i højst ni serier (ved dosis hver sjette uge) eller højst 18 serier (ved dosis hver tredje uge.

Fagudvalget har en bekymring omkring doseringsregimer med et langt tidsinterval, eksempelvis administration af Opdivo hver fjerde uge eller Keytruda hver sjette uge. Bekymringen skyldes, at klinikerne risikerer ikke at fange bivirkninger tidligt nok. Fagudvalget vurderer dog, at dette kan håndteres med blodprøve og klinisk kontakt (telefon). Mens den adjuverende behandling foregår, følges patienten rutinemæssigt med PET-CT hver trejde måned. Scanningerne foretages ved opstart af behandling samt i alt fire gange i behandlingsperioden. Derudover laves en objektiv undersøgelse hver trejde måned.

Fagudvalget vurderer, at der på det foreliggende datagrundlag ikke er klinisk betydende forskelle mellem fast dosering eller vægtbaseret dosering af Opdivo og Keytruda. Medicinrådet vurderer, at denne konklusion kan overføres til de øvrige kliniske spørgsmål i den del af behandlingsvejledningen, der omhandler Opdivo eller Keytruda. Det gælder, uanset hvilken type doseringsinterval indikationen angiver.

Medicinrådet påpeger, at rådet er opmærksom på, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs indikation vedrørende adjuverende behandling af modermærkekræft alene gælder fast dosering af Opdivo hver anden og fjerde uge og fast dosering af Keytruda hver tredje og sjette uge, hvorfor anbefalingen af vægtbaseret dosering af Opdivo og Keytruda vil være uden for godkendt indikation (off-label)

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift