Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt stof viser aktivitet mod BRAF- og RAS-muterede solide tumorer

Det eksperimentelle stof lifirafenib viser antitumoraktivitet hos patienter med BRAFV600-muterede solide tumorer, herunder modermærkekræft, skjoldbruskkirtelkræft og æggestokkræft, samt KRAS-muteret ikke-småcellet lungekræft og livmoderkræft.

Det konkluderer et fase I-dosisekspansionsstudie, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, hvor sikkerheden, tolerabiliteten og effekten af ​​lifirafenib blev evalueret ved at voksne patienter med BRAF- eller KRAS-/NRAS solide tumorer modtog eskalerende doser af lifirafenib.

Studiets primære endepunkter var sikkerhed/tolerabilitet under dosisforøgelse og objektiv responsrate.

Den maksimalt tolererede dosis blev fastlagt som 40 mg/dag. Dosisbegrænsende toksiciteter inkluderede reversibel trombocytopeni og ikke-hæmatologisk toksicitet. På tværs af hele undersøgelsen var de mest almindelige ≥ 3 behandlingsrelaterede bivirkninger hypertension (23 patienter; 17,6 procent) og træthed (13 patienter; 9,9 procent).

En patient med BRAF-muteret modermærkekræft opnåede komplet respons, og otte patienter med BRAF-mutationer havde bekræftede objektive responser: Fem patienter med BRAFV600E/K modermærkekræft inklusiv en patient behandlet med tidligere BRAF-/MEK-hæmmerterapi), to patienter med BRAFV600E skjoldbruskkirtelkræft/papillær skjoldbruskkirtelkræft (PTC) og en patient med BRAFV600E low grade serøs æggestokkræft (LGSOC). En patient med BRAF-muteret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) havde ubekræftet delvist respons.

En patient med KRAS-muteret livmoderkræft og en patient med KRAS-kodon 12-muteret NSCLC havde bekræftet delvist respons. Der blev ikke set noget respons hos patienter med KRAS/NRAS-muteret kolorektalkræft (20 patienter).

Forskerne bag studiet mener, at fremtidig sammenligning med første generation af BRAF-hæmmere og udforskning af lifirafenib alene eller som kombinationsterapi hos patienter med udvalgte RAS-mutationer, der er resistente/refraktære mod første generation af BRAF-hæmmere, er berettiget.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift