Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Det er vigtigt at understrege, at immunterapi fortsat har hævet overlevelsen signifikant for patienter med modermærkekræft," siger Inge Marie Svane.

Keytruda og Opdivo mod modermærkekræft medfører kun få tilbagefald

Mindre end en tredjedel af de patienter, der har opnået komplet respons efter anti-PD1-behandling (pembrolizumab eller nivolumab), får tilbagefald, viser amerikansk forskning.

I studiet, der er udgivet i Journal of Clinical Oncology, indgik 396 personer med metastatisk modermærkemærkekræft (stadie III / IV). Alle deltagere blev behandlet med en enkel PD1-hæmmer – enten pembrolizumab eller nivolumab. 

102 patienter (dvs. 25,8%) opnåede komplet respons efter behandling. 

Knap 30% af disse 102 patienter havde tilbagefald indenfor 3 år, og de fleste tilbagefald skete i løbet af det første år. 

Det stemmer fint overens med danske tal.

”Når man ser på tal fra vores database, er det under 20% af komplet respons-patienter, der får recidiv indenfor 3 år. Efter 3 år ser vi meget få recidiver,” siger Inge Marie Svane, overlæge, klinisk professor og leder af Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK).

I Danmark etablerede man i 2011 en national database for metastatisk melanom, DAMMED, og har sidenhen udarbejdet en årlig rapport over, hvordan det går melanompatienter i behandling for metastatisk melanom.

Ingen sammenhæng mellem behandlingslængde og tilbagefald

En vigtig lære fra det nye studie er, at der ikke var en sammenhæng mellem behandlingens varighed (inden komplet respons er opnået) og risiko for tilbagefald, siger Inge Marie Svane. 

”De behandlede mediant i syv måneder og i praksis kun indtil patienten opnåede komplet respons. I Danmark fortsætter vi behandling i minimum tre måneder efter opnået komplet respons for at få respons konfirmeret på næste skanning. Dette kan måske forklare, at vi alligevel har lavere risiko for tilbagefald i Danmark [20%, red.], da den umiddelbart største forskel på deres og vores behandlingsstrategi er, at vi fortsætter behandling i længere tid efter opnået komplet respons,” siger Inge Marie Svane.

En anden vigtig lære fra studiet er, at metoden til at vurdere komplet respons ikke påvirker risiko for tilbagefald. 

”Vi bruger i dagligdagen ikke RECIST stringent til at vurdere behandlingseffekt, da der f.eks. kan være synlige ’ar’ efter metastaser, som ikke indeholder kræftceller. Har kræften været lokaliseret til lymfeknuder, er det jo heller ikke sikkert, at de forsvinder helt. Derfor er det fint at få etableret, at måden at vurdere komplet respons på ikke umiddelbart har betydning for risiko for tilbagefald,” siger Inge Marie Svane.

Genbehandling med immunterapi efter tilbagefald er tvivlsom

Effekten af genbehandling med PD1-hæmmerne pembrolizumab og nivolumab har dog tvivlsom effekt, konkluderer forskerne bag studiet. Faktisk opnår kun 15% (5 ud af 34) af patienterne komplet respons ved genbehandling.

”Vi har jo heldigvis vores egne tal, der dokumenterer en langt større effekt. Hvis vi kigger på tal fra vores database, er det næsten 40% af patienterne, der har effekt af genbehandling. Men jeg synes også, at deres tal for genbehandling er svære at bruge til noget, da halvdelen af patienterne, de kigger på, heller ikke havde effekt første gang,” siger Inge Marie Svane og slutter:

”Det er vigtigt at understrege, at immunterapi fortsat har hævet overlevelsen signifikant for patienter med modermærkekræft. Det har vi vist i flere danske publikationer. Så der er fortsat ingen tvivl om at moderne immunterapier er en kæmpe gevinst for patienterne.”

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift