Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Modermærkekræft: Tafinlar og Mekinist øger 5-års overlevelse uden tilbagefald

ASCO: Over halvdelen af patienter med BRAF-muteret fremskreden modermærkekræft, der er blevet behandlet med Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib), overlever og har ikke oplevet tilbagefald af sygdom efter fem år.

Det viser i hvert fald det hidtil største studie og den længste opfølgningsperiode blandt patienter med BRAC-muteret modermærkekræft i målrettet behandling efter komplet resektion af tumor. De nye resultater, som rummer 5-års opfølgning fra fase III studiet COMBI-AD blev fredag præsenteret på den virtuelle onkologikongres ASCO 2020.

Tafinlar og Mekinist er enzymhæmmere af henholdsvis proteinkinaserne BRAF V600og MEK1/2 i RAS/RAF/MEK/ERK-signalvejen, som er involverede i flere kræftformer blandt andet modermærkekræft, og hvor en hæmning af proteinkinaserne blokerer tumorcellecyklus.

COMBI-AD er et to-arms, randomiseret dobbelt-blindet fase III studie af Tafinlar i kombination med Mekinist versus to placeboer i den adjuverende behandling af modermærkekræft efter kirurgisk fjernelse. Patienter med komplet resektion, histologisk bekræftet BRAF V600E/K mutationspositiv, højrisiko [stadie IIIa (lymfeknudemetastase>1 mm), IIIb eller IIIc] kutant modermærkekræft blev screenet for inklusion i studiet. Personerne i studiet blev randomiseret til at få enten Tafinlar (150 mg to gange om dagen) og Mekinist (2 mg en gang om dagen) kombinationsbehandling eller placebobehandlinger i op til et år.

Af studiet fremgår desuden, at behandling med Tafinlar og Mekinist efter kirurgisk fjernelse af modermærkekræft giver en langsigtet og holdbar tilbagefaldsfri overlevelse (RFS) blandt højrisikopatienter diagnosticeret med stadie III, BRAF-mutationspositiv modermærkekræft:  

52 % af patienterne behandlet med adjuverende Tafinlar og Mekinist var i live og uden tilbagefald efter fem år. Blandt patienter i studiets placeboarm var 36 procent i live og uden tilbagefald ved studiets afslutning, hvilket stemmer overens med de typiske overlevelsesrater uden tilbagefald, der ses blandt patienter med stadie-III modermærkekræft.

Konsistent RFS-fordel blev observeret i alle AJCC 7 stadie III undergrupper på aktiv behandling. Median RFS, eller tidspunktet hvor 50 procent af patienterne stadig er i live og uden tilbagefald, var endnu ikke nået ved femårs data cut-off for patienter i behandling med de to enzymhæmmere, hvilket tyder på en langsigtet fordel ved målrettet adjuverende behandling (NR; 95 % CI, 47,9 mdr-NR),” rapporterer forskerne.

Ifølge studiet var median RFS 16,6 måneder for patienter i placebogruppen (95 % CI, 12,7-22,1 mdr) Mens behandling med Tafinlar og Mekinist reducerede risikoen for tilbagefald eller død med 49 % sammenlignet med placebo (hazard ratio [HR] 0,51; 95 % CI 0,42, 0,61)1.

"Vores mål som klinikere er at give vores stadie-III patienter de bedste chancer for overlevelse uden tilbagefald. Resultaterne fra COMBI-AD viser, at adjuverende behandling med Tafinlar plus Mekinist efter kirurgisk fjernelse giver patienter med modermærkekræft en chance for langvarig overlevelse uden tilbagefald," siger professor og læge Axel Hauschild fra Dermatologisk Afdeling ved Universitetshospitalet Schleswig-Holsten, Tyskland siger i forbindelse med offentliggørelsen af studiet.

”Fem år er en klinisk og følelsesmæssigt betydningsfuld milepæl for patienterne og en tilbagevendende BRAC-modermærkekræft kan være farligere og mere besværlig at behandle end den indledende sygdom, når det først har spredt sig til de andre organer. De holdbare og langsigtede resultater, der ses blandt patienterne i COMBI-AD studiet understreger den vigtige rolle, targeteret behandling har i den adjuverende fase.”

Resultaterne af COMBI-AD studiet er baseret på en prospektiv analyse af 870 patienter med opereret BRAF-V600-muteret modermærkekræft behandlet med Tafinlar plus Mekinist efter kirurgisk resektion.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift