Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo fortsat bedre end Yervoy mod melanom efter fire år

ESMO: Opdivo (nivolumab) er konsekvent bedre end Yervoy (ipilimumab)  hos modermærkekræftpatienter, som har gennemgået komplet resektion og er i stadie IIIB/C eller stadie IV, såkaldt højrisiko modermærkekræft.

Det fremgår af nye resultater efter fire år fra CheckMate 238-undersøgelsen som blev fremlagt (Abstrakt 1076O)  på dette års virtuelle ESMO-kongres.

I studiet  forbedrede PD-1 hæmmeren Opdivo sammenlignet med Yervoy fireårs recidivfri overlevelse (RFS) hos komplet resecerede patienter med stadium IIIB-C eller IV melanom i den samlede population og på tværs af undergrupper af patienter stratificeret efter sygdomstrin og tumor PD-L1 status.

Resultaterne blev præsenteret af professor Jeffrey Weber fra Langone Perlmutter Cancer Center i New York, USA. Han citerede tidligere fund fra CheckMate 238, som dengang viste, at adjuverende behandling med Opdivo forbedrede RFS sammenlignet med Yervoy. Med de nye opdaterede 48-måneders resultater viste han, at Opdivo viser bedre RFS, overlevelse fri for fjernmetastaser (DMFS) og primær samlet overlevelse (OS) overfor Yervoy hos patienter med resekteret stadium IIIB-C / IV melanom, der deltog i fase III CheckMate 238-undersøgelse. 

Patienterne i CheckMate 238 blev oprindeligt randomiseret 1:1 til at modtage Opdivo med dosering af tre mg/kg hver anden uge (453 patienter) eller til Yervoy med dosering af 10 mg / kg hver tredje uge i fire doser og hver 12. uge derefter (453 patienter). Behandlingen blev administreret i ≤et år med mindre, at sygdommen vendte tilbage, eller der optrådte uacceptabel toksicitet.

Om resultaterne efter fire år, skriver forskerne:

”Med 48 måneders opfølgning fortsatte Opdivo med at demonstrere overlegen RFS sammenlignet med Yervoy med fireårige RFS-rater på 52 procent versus 41 procent og median RFS på 52,4 måneder versus 24,1 måneder (Hazard Ratio [HR] 0,71; 95% konfidensinterval [CI] 0,60-0,86]; p = 0,0003). Opdivo viste forbedret RFS sammenlignet med Yervoy i henholdsvis IIIB-C- og IV-sygdomsstadie subgrupper (HR 0,71; 95% KI 0,58-0,88) og (HR 0,74; 95% KI 0,49-1,11).” 

Forbedret RFS blev desuden observeret hos Opdivo-behandlede patienter med in-transit metastaser uden nodal involvering med fireårige RFS-rater på 49 procent versus 41 procent (HR 0,73; 95% KI 0,47-1,12) Det samme blev set hos patienter med BRAF-muterede tumorer med rater på 52 procent versus 44 procent (HR 0,79; 95% CI 0,60-1,05) samt ved BRAF wild-type tumorer med rater på henholdsvist 50 procent overfor Yervoy’s  39 procent (HR 0,69; 95% CI 0,53-0,91).

Også overfor målet overlevelsesperiode fri for fjernmetastaser (DMFS) var Opdivo overlegent med fireårige DMFS-rater på 59 procent overfor Yervoy’s 53 procent (HR 0,79; 95% CI 0,63-0,99). 

Med 48 måneders opfølgning blev der observeret 211 OS-hændelser, hvilket var lavere end de forventede 302 hændelser, og i den samlede population betød de sammenlignelige OS-frekvenser 78 procent med Opdivo og 77 procent med Yervoy (HR 0,87; 95. % CI 0,66-1,14, p = 0,315), fastslår forskerne, som nævnte, at færre patienter i Opdivo-armen har haft brug for efterfølgende behandling:

”Efterfølgende systemisk behandling blev administreret til 150 (33%) nivolumab-behandlede patienter sammenlignet med 189 (42%) patienter i ipilimumab-armen. En større andel af ipilimumab-behandlede end nivolumab-behandlede patienter (34% versus 23%) modtog efterfølgende systemisk immunterapi,” skriver forfatterne, der også påpeger, at patienter som oplevede tilbagefald oftere efterfølgende fik systemisk immunterapi, hvis de havde modtaget Opdivo. 57 procent af Opdivo-patienterne fik efterfølgende systemisk immunterapi sammenlignet med 49 procent i Yervoy-armen. 

Endelig var der også flere patienter i Yervoy-gruppen, som oplevede sene behandlingsrelaterede bivirkninger, (flere end 100 dage siden sidste dosis) de såkaldte TRAE'er, som blev rapporteret af 18 (fire %) af de Opdivo-behandlede patienter overfor 25 (seks %) blandt de Yervoy-behandlede forsøgsdeltagere. I de respektive arme havde tre (en%) Opdivo behandlede patienter grad 3/4 TRAE'er overfor syv patienter (to%) blandt Yervoy-patienterne.

Baseret på de 48 måneders data, konkluderer forfatterne, at Opdivo har vist vedvarende forbedring af RFS og DMFS sammenlignet med Yervoy. Og de uddyber: 

”Nivolumab gav overlegen patientfordel. Med færre OS-hændelser end forventet var OS-frekvenserne ens for begge midler, idet flere patienter i ipilimumab-armen fik efterfølgende behandling, og flere ipilimumab-behandlede patienter fik efterfølgende immunterapi. Der blev ikke bemærket nye sikkerhedsproblemer baseret på den lave frekvens af rapporterede TRAE'er.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift