Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre hospitaler går sammen om nyt hudkræft-center

Et nyt videncenter skal forbedre forebyggelse, diagnostik og behandling af hudkræft. Centret er oprettet i et samarbejde mellem Privathospitalet Mølholm, Aalborg Universitetshospital og Bispebjerg Hospital.

Hvert år rammes 38.500 danskere af hudkræft. Det nye videncenter skal være med til at sikre, at der udvikles og implementeres ny viden om, hvordan nogle af disse tilfælde fremadrettet kan forebygges, samt hvordan diagnostikken og behandlingen af hudkræft kan gøres bedre, end den er i dag.

"Trods mange års folkeoplysning er hudkræft desværre kun steget i forekomst. Det er derfor afgørende, at vi samler den bedste ekspertise på tværs af landet med henblik på at udvikle og afprøve såvel nye diagnostiske værktøjer som mere effektive behandlingsformer," udtaler Peter Bjerring, professor ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet og specialeansvarlig overlæge ved Afdelingen for Hud- og Kønssygdomme på Aalborg Universitetshospital.

Peter Bjerring er én af de eksperter, der står er ansvarlig for ledelsen af det nye videncenter.

Forskningsprojekter i pipelinen

Det nye videncenter danner allerede ramme om en række forskningsprojekter. Bl.a. undersøger et studie en ny form for solbeskyttelse. Hudkræft skyldes overvejende ultraviolet bestråling fra solen, hvilket både øger risikoen for at udvikle basal- og pladecellekræft. I studiet testes det, om en tablet-behandling kan beskytte mod de skadelige UV-stråler, og herved erstatte solcreme.

Et andet studie undersøger, hvorvidt det er muligt at erstatte hudbiopsier med optiske analyser af huden. Falder studiet positivt ud, kan det skåne personer med formodet hudkræft for at blive skåret i.

Et tredje fokusområde er organtransplanterede patienter. Efter transplantation behandles patienterne med immunsupprimerende behandling, hvilket øger risikoen for udvikling af hudkræft markant.  

Den mest almindelige kræftform

Hudkræft (basal- og pladecellekræft) er den hyppigst forekommende kræftform i Danmark, og incidensen er  stigende. I perioden 2012-2016 blev 7.196 mænd og 7.356 kvinder diagnosticeret med sygdommen. Ved udgangen af 2016 levede 73.110 mænd og 86.232 kvinder med diagnosen. Mortalitetsraten er lav. Således døde 39 mænd og 26 kvinder gennemsnitligt af hudkræft hvert år i perioden 2012-2016.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift