Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Relatlimab øger progressionsfri overlevelse ved inoperabel hudkræft

ASCO: Kombineret førstelinjebehandling med anti-LAG3-antistoffet relatlimab og Opdivo (nivolumab) forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant hos patienter med inoperabel eller metastatisk melanoma.

Det fremgår af de nyeste resultater fra fase-III studiet RELATIVITY-047, som præsenteres på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 (abstrakt #9503). Studiet viser, at behandlingen med kombinationspræparatet relatlimab plus nivolumab giver signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse hos patienter med melanoma sammenlignet med behandling med nivolumab alene. Kombinationsbehandlingen bliver fint tolereret og har generelt en håndterbar sikkerhedsprofil.

Dobbeltbehandlingen indeholdende nivolumab og relatlimab er både sikker og effektiv hos patienter med operabel stadie-III melanoma. Behandling med relatlimab affødte patologisk komplet respons og større patologisk respons ved både neoadjuverende og adjuverende behandling.

Dette er det første fase-III studie af det nye kombinationspræparat, der skal vise, om det er klinisk meningsfuldt med dobbelthæmning af både LAG-3 og PD-1.

“Immunterapi har grundlæggende forandret udsynet for patienter med fremskreden melanoma,” skriver ASCOs medicinske leder, Julie R. Gralow, i en pressemeddelelse. “Den succes, der har været i dette studie med at kombinere to immunterapeutiske stoffer, der rammer forskellige checkpoints, i dette tilfælde PD-1 og LAG-3, understøtter yderligere forskning i denne tilgang med andre stoffer, der rammer andre checkpoints.”

Populationen på 714 patienter med ubehandlet, inoperabel eller metastatisk melanoma blev i studiet opdelt i to lige store grupper, hvoraf den ene fik nivolumab og relatlimab og den anden nivolumab alene.

Mediantiden inden sygdomsprogression var signifikant længere med kombinationsbehandlingen end ved monobehandling med nivolumab - 10,1 måneder mod 4,6 måneder. Progressionsfri overlevelse efter et år var 47,7 procent for nivolumab plus relatlimab sammenlignet med 36 procent for kontrolgruppen.

Bivirkninger af grad 3 og 4 optrådte oftere med kombinationspræparatet (18,9 procent for relatlimab og nivolumab mod 9,7 procent).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift