Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
“Det ville medføre et lille fald i den samlede responsrate, men man ville til gengæld kunne undgå flere af de voldsomme bivirkninger, som ofte gør, at patienter må stoppe behandling,” siger Inge Marie Svane

CheckMate 511: Reduceret dosis af Yervoy giver mere sikker behandling af patienter med melanom

ASCO: Behandling med Opdivo (nivolumab) plus reduceret dosis af Yervoy (ipilimumab) har en bedre sikkerhedsprofil i behandling af inoperabel fremskreden melanom. Det kan meget vel føre til ændring i behandlingspraksis.

Det bekræftes af tre-års opfølgningsdata, som blev præsenteret på ASCO2021-kongressen. CheckMate 511-studiet viser, at man kan reducere alvorlige bivirkninger markant ved at behandle med nivolumab tre mg/kilo + ipilimumab en mg/kilo (3NIV + 1IPI) i forhold til standardbehandlingen, som lyder på det omvendte forhold, nivolumab en mg/kilo + ipilimumab tre mg/kilo (1NIV + 3IPI). De nye doser er stort set lige så effektiv over tid som dem, der bliver givet for nuværende, viser de nye data.

Resultaterne antyder, at man kan lave et skifte i dosis, så man fremover giver denne gruppe melanomapatienter 3NIV + 1IPI i stedet for 1NIV + 3IPI.

“Det ville medføre et lille fald i den samlede responsrate, men man ville til gengæld kunne undgå flere af de voldsomme bivirkninger, som ofte gør, at patienter må stoppe behandling,” siger professor og leder af Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Inge Marie Svane, som er en af forskerne, der deltog i studiet.

Og der er meget at vinde for patienterne, hvad bivirkninger angår. Den lavere dosis ipililumab har nedsat risikoen for at få alvorlige bivirkninger af grad 3 til 5 til godt 30 procent. “Hvis man giver den højere dosis af ipililumab [tre mg/kilo, red.], som vi plejer at gøre, er toksicitetsraten på omkring 50 procent,” fortæller Inge Marie Svane. Dermed kan man altså opnå en mere sikker behandling ved at skrue ned for dosen af ipililumab og erstatte med nivolumab i behandlingen.

Bivirkninger førte til dosisskifte

Tanken om at ændre dosis udsprang netop af de voldsomme bivirkninger. I begyndelsen af studiet havde patienterne i studiet fået fire doser af 1NIV + 3IPI, men det afstedkom, at over halvdelen af patienterne måtte stoppe behandlingen på grund af bivirkninger. “Derfor ville vi undersøge, om man fik samme effekt, hvis man vendte om på doserne i behandlingen, så nivolumab blev givet i høj dosis og ipililumab som lavdosis,” forklarer Inge Marie Svane.

Og det viste sig at virke. Indtil videre er overlevelsen den samme, og der er ikke statistisk forskel på den progressionsfri overlevelse ved de to behandlinger, men et lille fald i responsraten. Inge Marie Svane påpeger dog, at det er vigtigt med langtidsopfølgning, da man først der rigtigt kan sige noget om, hvorvidt behandlingen øger den samlede overlevelse.

Praksisændring på bordet

“Vi har ventet på resultaterne her, og nu skal det tages op i Dansk Melanom Gruppe (DMG), om det skal have en konsekvens for doseringen,” fortæller hun. “Hvis EMA også går ind og anbefaler denne behandling, kan det bestyrke os [DMG, red.] i at ændre praksis.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift