Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk topforsker:

Kombinationsbehandling kan blive ny praksis efter svigt af adjuverende immunterapi

Genbehandling med PD-1 antistoffet Keytruda (pembrolizumab) til patienter med tilbagefald af stadie 3 melanom giver mindre effekt på progressionsfri overlevelse.

Ifølge en af forskerne bag studiet, kan det føre til en ændring i praksis, hvor man i højere grad giver et PD-1 antistof kombineret med et CTLA-4 antistof.

Det fremgår af nye resultater fra det mundrette EORT 1325-MG/Keynote-054-studie, hvor man har undersøgt effekten af adjuverende pembrolizumab hos patienter med højrisiko stadie 3 kutant melanom, der får tilbagefald.

“Studiet viser ikke overraskende, at patienter, der tidligere har fået behandling med pembrolizumab, selvom der er gået over seks måneder, har mindre effekt af en genbehandling, end patienter der tidligere i studiet fik placebo,” fortæller Inge Marie Svane, professor, leder af Nationalt Center for Cancer Immunterapi og en af forskerne, der har bidraget til studiet. “Altså har de udviklet en form for resistens.”

Dette kan ses i den progressionsfri overlevelse, som er median 8,5 måneder hos patienter, der fik pembrolizumab for første gang, mod 4,5 måneder hos patienter, der havde fået behandling med stoffet tidligere.

Det er relevant, da melanompatienter, som får tilbagefald efter behandling med et PD-1 antistof (eksempelvis pembrolizumab eller nivolumab), bliver behandlet med samme PD-1, som om de aldrig har fået det før, hvis der er gået mere end seks måneder. Det er ifølge Svane der, resultatet kan have konsekvens for praksis.

“Det giver måske mere mening at give en kombinationsbehandling med et PD-1 antistof som nivolumab og et CTLA-4 antistof, som ipililumab (CTLA-4), hvis patienterne har så dårlig effekt af adjuverende PD-1 antistoffet alene,” vurderer hun.

I Danmark bruger man typisk Opdivo (nivolumab) i den adjuverende behandling for melanom, men fordi de to stoffer har sammenlignelige egenskaber, kan resultaterne også sige noget om nivolumab.

“Det er relevant for os at vide, da vi i klinikken har mange af disse problematikker omkring adjuverende brug af PD-1-antistoffer. Nogle får tilbagefald inden seks måneder, andre får efter, men valg af behandling bør tage højde for faldet i effekt ved genbehandling med et PD-1 antistof som monoterapi,” siger Inge Mare Svane.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift