Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Nyt dansk-finsk samarbejde søger at øge effekten af immunterapi uden yderligere bivirkninger

ESMO: På Herlev og Gentofte hospital tester professor Inge Marie Svane lige nu for første gang det finske lægemiddel TILT-123, der er en onkolytisk adenovirus, på mennesker med fremskreden modermærkekræft i kombination med T-celleterapi.

Det sker i et forsøg på at styrke effekten af de to former for immunterapi og samtidig udelades for eksempel kemoterapi-forbehandling til T-celleterapien i et forsøg på at undgå bivirkninger, fortæller Inge Marie Svane, professor i klinisk cancer immunterapi og leder af det translationelle forskningscenter Center for Cancer Immunterapi (CCIT) på Herlev Universitetshospital.

Hun har en poster på den europæiske kræftkongres ESMO 2021 (abstrakt #1032TiP), som forklarer det nye koncept bag fase 1-forsøget, som tester TILT-123 på mennesker. 

Konceptet består groft opsummeret i, at den behandlende læge sprøjter en onkolytisk adenovirus direkte ind i blodbanen og i tumoren for at øge mængden af irritation og betændelse i og omkring tumoren for at aktivere et immunrespons, som kan tiltrække og øge effekten af antitumor-T-celler fra immunterapien – uden at der er behov for den bivirkningstunge konditionering med kemoterapi, der normalt går forud for T-celleterapien. Samtidig gives der heller ikke efterbehandling med det immunaktiverende stof Interleukin-2, da den onkolytiske virus er genetisk modificeret til at udskille Interleukin-2 lokalt. Det nedsætter også risikoen for alvorlige bivirkninger. 

”Formålet er at reducere konditioneringsrelaterede bivirkninger, samtidig med at vi bevarer effektiviteten af den adoptive T-celleterapi. Det håber vi, at vi kan med TILT-123,” siger Inge Marie Svane. 

Dyreforsøg har vist, at TILT-123 helbreder 100 procent af tumorbærende testdyr og fremkalder tumorspecifik immunologisk hukommelse. Og forskerne ser da også så småt tegn på aktivitet hos forsøgspersonerne i fase 1-studiet, fortæller Inge Marie Svane

”Vi ser tegn på aktivitet fra virussen nu – feber og influenza-agtige symptomer – som tyder på, at den onkolytiske adenovirus aktiverer immunsystemet,” siger Inge Marie Svane. 

I første omgang afrapporteres bivirkningsdata relateret til optrapning af onkolytisk virusdosis, mens effektdata må afvente behandling af flere patienter på det optimale dosisniveau. Ud fra de indledende kliniske observationer ser det umiddelbart godt ud med relativt begrænsede bivirkninger, vurderer hun. Det spændende er dog, at selvom forsøget udføres på patienter med fremskeden modermærkekræft, så vil konceptet sandsynligvis kunne bruges til andre form for kræft med solide tumorer.

Bagom studiet

Studiet er et klinisk fase I-forsøg (NCT04217473), der vurderer sikkerheden ved fremgangsmåden hos patienter med solide eller tilbagevendende stadium III/IV-melanom, som ikke kan kurativt behandles med tilgængelige terapier og er er i god nok almentilstand til behandling med tumorinfiltrerende lymfocytter (T-celleterapi).

Patienterne modtager TILT-123 intravenøst ​​og intratumoralt, og T-celleterapi uden præ- eller efterkonditionering. 

Patienter, der indgår, har mindst én tilgængelig tumor til, der kan fjernes til fremstilling af tumorinfiltrerende T-celler og en anden tilgængelig tumor til intratumoral TILT-123 administration. 

Forsøgets primære endepunkt er sikkerheden ved TILT-123 ved dag 36 (før TIL-administration), baseret på forekomsten af ​​alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger, vitale tegn, EKG og sikkerhedslaboratorieresultater.

Sekundære endepunkter omfatter evaluering af sikkerhed og tolerabilitet i hele forsøgets varighed, antitumoreffektivitet, antitumor immunresponser og biologiske virkninger mod tumorer. 

Forsøget begyndte i 2020, og på tidspunktet for indsendelse blev kohorte 1 afsluttet uden DLT'er, og kohort 2-inklusion er i gang. 

Midlertidige sikkerheds-, effekt-, biologiske, immunologiske og biosikkerhedsdata vil blive præsenteret senere.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift