Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studier bekræfter immunterapi som standard mod hjernemetastaser ved modermærkekræft

ESMO: Opmuntrende resultater fra to studier bekræfter, at flere typer målrettet behandling har god effekt på både symptomatisk og asymptomatisk hjernemetastaser ved modermærkekræft.

Resultaterne stammer fra fase III-studiet CheckMate 204 (abstrakt #1039MO) og fase II-studiet GEM1802/EBRAIN-MEL (abstrakt #1038MO), som blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2021.

De treårige resultater fra CheckMate 204 viste, at kombinationen Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) var forbundet med en intrakraniel progressionsfri overlevelse (icPFS) på 54 procent og en samlet overlevelse (OS) på 72 procent blandt 101 patienter med asymptomatiske hjernemetastaser, ved en minimumsopfølgning på 34 måneder. 

Hos 18 patienter med symptomatiske hjernemetastaser var 36-måneders icPFS 19 procent og OS 37 procent. 

"Hjernemetastaser er et kæmpe problem ved melanom og påvirker en stor andel af patienterne, så vi har virkelig brug for bedre behandlinger for at håndtere dem," fremhævede professor Olivier Michielin under diskussionen af resultaterne ifølge ESMO Daily Reporter. Han er onkolog på Onkologisk afdeling, Center Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Schweiz. 

"I CheckMate 204 er varigheden af ​​icPFS-raterne hos asymptomatiske patienter et yderst vigtigt fund med hensyn til klinisk håndtering," siger han.

"Det er meget betryggende at bemærke, at satserne er sammenlignelige med dem, der blev rapporteret for ipilimumab+nivolumab-armen i ABC-forsøget (54 procent i CheckMate 204-studiet og 46 procent i ABC-studiet, red.). De langsigtede data fra CheckMate 204 understøtter anbefalinger fra ESMO Guideline og bekræfter, at denne kombination af immunterapi bør være standardbehandlingen for patienter med melanom og asymptomatiske hjernemetastaser."

Men den optimale behandlingsplanlægning mangler stadig at blive identificeret, pointerer han, men ABC-X-forsøget undersøger i øjeblikket måder at kombinere ipilimumab+nivolumab og stereotaktisk strålebehandling.  

Tyrosinkinase-hæmmere har også effekt

En anden undersøgelse på ESMO2021 bekræfter effekten af ​​målrettet terapi på hjernemetastaser men peger mod andre behandlingskombinationer.  

Foreløbige resultater fra fase II-studiet GEM1802/EBRAIN-MEL viser intrakranielle responsrater (icRR) på henholdsvis 64,3 procent og 63,6 procent hos asymptomatiske og symptomatiske patienter med tyrosinkinase-hæmmerne (TKI'er) encorafenib plus binimetinib efterfulgt af strålebehandling hos 25 patienter med BRAF-muterede melanom-associerede hjernemetastaser.

De tilsvarende seksmåneders icPFS-rater var 70,1 procent og 64,3 procent.  

“Denne nye TKI-kombination viser bemærkelsesværdig aktivitet – 64 procent icRR - hos patienter med asymptomatiske metastaser, og data ser ekstremt lovende ud. Spørgsmålet er dog effektens varighed, og det er for tidligt at fortælle dette fra disse tidlige, foreløbige fund,” advarer Olivier Michielin. 

Data fra disse to forsøg – CheckMate 204 og GEM1802/EBRAIN-MEL – finder en vigtig forskel på de målrettede behandlinger med hensyn til asymptomatiske hjernemetastaser.

"Fordelen ved ipilimumab+nivolumab er meget mindre hos symptomatiske patienter end hos asymptomatiske patienter, hvorimod aktiviteten af ​​TKI-kombinationen var ens i begge patientgrupper," udtaler Olivier Michielin og fortsætter.

"Forskellen skyldes til dels, at TKI-aktivitet er tumorcellecentreret, så disse midler virker uafhængigt af tumor-immun-mikromiljøet, i modsætning til immunterapi, som påvirkes af kortikosteroid brug til symptomkontrol. Resultaterne fra GEM1802/EBRAIN-MEL er lovende til TKI-brug i melanom-hjernemetastaser, især for symptomatiske patienter, men vi har brug for flere patienter og meget længere opfølgning,” slutter han.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift