Libtayo anbefalet mod hudkræft som mulig andenlinjebehandling

Medicinrådet anbefaler Libtayo (cemiplimab) som mulig andenlinjebehandling mod fremskreden eller metastatisk hudkræft (basalcellekarcinom).

Det er en sygdom, der er kendetegnet ved generende sår, som typisk er lokaliseret i hoved- og halsregionen, skriver rådet.

”Medicinrådet finder det sandsynligt, at behandling med cemiplimab er en bedre behandling end understøttende behandling, fordi cemiplimab ser ud til at reducere eller forhindre yderligere forværring af sygdommen hos størstedelen af patienterne,” skriver Medicinrådet i deres anbefaling

På den baggrund vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den forventede effekt.​

Usikker evidens

I vurderingen lægger Medicinrådet vægt på, at der på trods af et spinkelt datagrundlag er observeret, at 29 procent af patienterne opnåede respons ved behandlingen, og at yderligere 46 procent fik stabil sygdom. 

Det er ellers normalt en gruppe patienter, hvor stort set alle oplever sygdomsforværring efter behandling med en hedgehog-hæmmer. 

Behandlingen er altså et nyt håb til denne patientgruppe, selv om evidensen bag behandlingen er noget usikker. 

”Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til at kategorisere den samlede værdi af cemiplimab sammenlignet med ingen behandling (understøttende behandling),” skriver rådet og fortsætter: 

”Medicinrådet finder det dog sandsynligt, at cemiplimab kan være et bedre behandlingsalternativ end understøttende behandling.” 

Bivirkningsprofilen er velkendt for anti-PD1-behandling.