Danske tal: Tilbagefald ved planocellulær hudkræft er forskellig fra region til region

I nogle regioner er hyppigheden af tilbagefald højere ved pladecelle hudkræft, end hvad der er standardmålet, og det kan muligvis skyldes forskellige tilgange til behandling blandt praktiserende hudlæger, vurderer forskere bag Hudkræftdatabasens årsrapport 2020/2021.

Rapporten er baseret på tal indhentet fra kræftpatienter, der er blevet behandlet af praktiserende dermatologer. For patienter med planocellulær hudkræft er det cirka halvdelen, hvor den anden halvdel henvises til behandling andet sted f.eks. hospital. 

Forfatterne har skrevet et resumé af årsrapportens resultater, som er udgivet i Ugeskrift for Læger.

For planocellulær hudkræft (SCC) er standardmålet, at 98 procent eller flere af alle tilfælde skal være frie for tilbagefald 0 til 15 måneder efter behandling. Men ikke alle regioner lever op til dette mål, og andelen af recidivfrie varierede fra 87,8 procent til 100 procent fra region til region. 

Standardmålet blev helt konkret ikke indfriet i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland, skriver forfatterne. 

Mindre indgreb øger måske risiko

I årsrapporten er SCC blevet vurderet som høj- eller lavrisiko på baggrund af det valg af behandling, der er blevet truffet. Hudkræft tilfælde behandlet med excision er vurderet som højrisiko, mens tilfælde behandlet med curettage, enkelt curettage med el-kaustik eller dobbelt curettage med el-kaustik er vurderet som lavrisiko.

I 2020/2021 var 186 tilfælde (33 procent) højrisikokarcinomer. Blandt de 369 lavrisikokarcinomer var der 14 tilbagefald, hvilket førte til recidivfrie andele, der varierede fra 86,5 procent til 100,0 procent.

”Det kan virke paradoksalt, at der ses en større risiko for recidiv ved lavrisikokarcinomer. Da risikoinddelingen i dette tilfælde beror på behandlingsvalg, kan det forklares ved, at et mindre omfattende indgreb øger risikoen for recidiv,” skriver forfatterne til artiklen og uddyber:

”Der kan dog være gode grunde til at vælge det mindre omfattende indgreb såsom hensyn til patientens præferencer og det kosmetiske resultat eller ved tvivl om differentialdiagnoser. Styregruppen vil arbejde videre med opdelingen frem mod næste år og potentielt kombinere med lokalisation af SCC.”