Adjuverende Keytruda giver bedre livskvalitet end Yervoy ved modermærkekræft

Patienter med højrisiko stadium III-IV modermærkekræft, som får Keytruda (pembrolizumab) efter deres operation, oplever en bedre livskvalitet end patienter, der modtager Yervoy (ipilimumab) eller højdosis interferon. 

Det viser nye livskvalitetsresultater, som er publiceret i JAMA Oncology, der kommer fra en planlagt analyse af patientrapporterede resultater (PRO'er) indsamlet under S1404-undersøgelsen, hvor patienterne udfyldte standardspørgeskemaer for at rapportere om deres livskvalitet på fem tidspunkter under behandlingen samt 24 uger og 48 uger efter, at de afsluttede behandlingen. Hvis deres kræft vendte tilbage, blev patienterne bedt om at gennemføre en yderligere livskvalitetsvurdering på det tidspunkt.

Det primære endepunkt for livskvalitetsanalysen var Functional Assessment of Cancer Therapy – Biologiske Response Modifiers - Trial Outcome Index (FACT-BRM-TOI). Dette mål kombinerer flere domæner af oplevelsen hos patienter, der modtager immunterapibehandling, herunder mål for deres fysiske, sociale, følelsesmæssige, funktionelle og kognitive velvære.

Blandt patienterne i forsøget, som udfyldte PRO-spørgeskemaerne, var gennemsnitsscorerne mellem grupperne meget divergeret 13 uger efter behandlingsstart. Her var den gennemsnitlige FACT-BRM-TOI-score på Keytruda-armen 90,3, mens den gennemsnitlige score på kontrolarmen var 80,6. Højere score indikerer bedre livskvalitet, og denne forskel på næsten 10 point var statistisk signifikant og blev betragtet som klinisk meningsfuld.

Primære kliniske fund fra S1404-studiet blev rapporteret i juni 2021 på det årlige møde i American Society of Clinical Oncology (ASCO). Disse resultater viste, at hos patienter med stadium III eller IV modermærkekræft, som havde gennemgået en operation for at fjerne deres tumorer, levede de, der blev behandlet med Keytruda efter operationen, betydeligt længere uden tilbagevenden af deres kræft (de havde 23 procent lavere risiko for tilbagefald) end dem, der blev behandlet med Yervoy eller højdosis interferon. De nye resultater indikerer, at de patienter, der blev behandlet med Keytruda, også i gennemsnit oplevede en markant bedre livskvalitet.

Adskiller sig fra Keynote-054

I september blev fem-års-livskvalitetsdata fra Keynote-054, som har undersøgt adjuverende Keytruda over for placebo hos patienter med stadium III modermærkekræft, præsenteret på ESMO 2022-kongressen og offentliggjort i NEJM Evidence. Her viste langtidsdataene ingen forskel i sundhedsrelaterede livskvalitetsscore på alle tidspunkter i hele undersøgelsen. Dette står i kontrast til S1404, hvor forskerne fandt en bemærkelsesværdig forskel i livskvalitetsscore på alle tidspunkter, inklusive det primære slutpunkt ved cyklus 3, bemærker seniorforfatter til S1404-studiet Sapna Patel, som er lektor ved University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA.

”Den vigtigste forskel er, at vores undersøgelse sammenlignede pembrolizumab med en aktiv kontrol, som havde betydelige negative konsekvenser for livskvaliteten. Når man sammenligner ryg mod ryg, var livskvalitetsmønstrene for patienter på pembro-armene i begge undersøgelser ret ens,” siger Sapna Patel i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Min fortolkning er, at livskvalitetsscore måske ikke er så forskellige, når behandlingsmulighederne har minimale alvorlige bivirkninger (pembro versus placebo, f.eks. Keynote-054). Men når behandlingsmulighederne varierer med hensyn til hyppigheden af alvorlig toksicitet eller seponering på grund af bivirkninger (S1404), kan livskvalitetsscore favorisere den mindre alvorlige behandling. I adjuverende omgivelser, hvor kræft allerede kan kureres med lokale manøvrer, bør vi overveje vigtigheden af livskvalitet, når vi foreslår behandlinger og forsøge at minimere forstyrrelser i hverdagen."