- først med nyheder om medicin

D-vitamin-studier peger i forskellige retninger for hudkræft

Mens nogle studier i tidernes løb har antydet, at kosttilskud af D-vitamin kunne nedsætte risikoen for udvikling af cancer som eksempelvis malignt melanom, har andre studier aflivet sammenhængen. Det kan stille dermatologer og klinikere i en svær gråzone.

D-vitamin har en nøglerolle i den menneskelige krops funktion og kan også spille en rolle i mange sygdomme. Derfor har flere nationale og internationale forskergrupper forsøgt at finde svaret på, hvilken rolle vitaminet spiller, når det kommer til risiko for og forebyggelse af kræftformer som eksempelvis malignt melanom. 

Man er dog et godt stykke fra et endegyldigt svar, da der fortsat mangler evidens og viden på området. Det forklarer Anja Olsen, der er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse og professor ved Aarhus Universitet, og som i en lang årrække har forsket i sammenhænge mellem kost, livsstil og kræft.

Anja Olsen

“Det er et emne, der har været debatteret i mange år, men der mangler stadig mere evidens, før vi kan komme med et entydigt svar. Udfordringen er, at der er mange relaterede faktorer, der spiller ind, og som kan sløre billedet,” siger hun og fortsætter:

“Og det bliver endnu mere kompliceret ved hudkræft, fordi der også er en soleksponeringsrisiko, som i sig selv giver en øget risiko for hudkræft.”

Overhalet af virkeligheden

Diskussionen tages op efter et nyt, finsk studie viser, at regelmæssig brug af D-vitamin er forbundet med færre tilfælde af malignt melanom sammenlignet med personer, der ikke tog kosttilskuddet.

Studiet er udgivet i Melanoma Research og inkluderede 498 personer fordelt i tre grupper efter deres øgede risiko for hudkræft som basalcellekarcinom, pladecellekarcinom eller melanom samt deres brug af D-vitamin kosttilskud.

Der er dog ifølge Anja Olsen en række svagheder ved studiet, som gør, at fundene skal tages med et gran salt, såsom at studiedesignet var et tværsnit og forskerne derfor ikke var i stand til at påvise en årsagssammenhæng.

“Studiets design har mange svagheder, og man skal være meget varsom med at konkludere noget på baggrund af det. Når det er sagt, så kan det dog være svært at udføre studier om D-vitamin særligt ved en kræftform som malignt melanom, da soleksponering, som er den vigtigste kilde til D-vitamin, jo øger risikoen for udvikling af malignt melanom,” siger hun.

Derudover er det også ifølge Anja Olsen vigtigt at have for øje, om et studie undersøger indholdet af D-vitamin i blodet eller om det ser på om brugen af kosttilskud med D-vitamin er relateret til udvikling af sygdom. Niveauer af D-vitamin målt i blodet kan nemlig også hænge sammen med andre ting som eksempelvis usund livsstil, peger hun på.

“Udfordringen er ofte, om de cirkulerende niveauer af D-vitamin i stedet er et mål for noget andet. Tænk på en person, som har et stillesiddende arbejde inden for, og som måske er lidt for overvægtig. Er et lavt D-vitamin niveau her i stedet markør for en usund livsstil, som kan give øget risiko for cancer?” siger Anja Olsen.

Et skridt tættere på evidens

En række studier har i tidens løb forsøgt at finde svaret på, præcis hvilken rolle D-vitamin har på malignt melanom. Heriblandt en større systematisk litteraturgennemgang og metaanalyse fra 2020, som fandt, at høje niveauer af D-vitamin i blodet generelt var forbundet med en lavere risiko for hudkræft. 

“Flere studier peger altså på, at folk, der har høje niveauer af D-vitamin i blodet, har lavere risiko for at udvikle hudkræft. Men baseret på den type studier, kan vi ikke konkludere, at det nødvendigvis vil lede til mindre hudkræft, hvis vi kan hæve niveauet af D-vitamin i blodet hos dem, der ligger lavere,” siger Anja Olsen og peger på en række andre studier. 

Det gælder blandt andet et studie fra 2021, som inkluderede patienter med stadie II-melanom, som fik en højdosis D-vitamin som kosttilskud hver 50. dag eller place. Ved en femårs opfølgning fandt studiet, at der ingen forskel var på den sygdomsfrie overlevelse blandt de to grupper.

På grund af den manglende viden, mener Anja Olsen derfor, at man skal være varsomme med at tilskrive kosttilskud med D-vitamin sundhedsfremmende effekter.

“Vi skal have viden, før vi skal handler og den forskning, der findes i dag, viser ikke klart, at kosttilskud med D-vitamin er sundhedsfremmende. Der er endda studier, der indikerer, at kosttilskud kan medføre uønskede effekter hos nogle. Derfor skal vi være sikre på, at vi har tilstrækkelig viden, før vi rådgiver patienterne om kosttilskud som D-vitamin,” siger hun. 

Det kan dog være, at man kommer et skridt nærmere på svaret, da et nyt randomiserede fase III-studie er i gang med at undersøge, om D-vitamin har en effekt på den tilbagefaldsfri overlevelse blandt personer med melanom.