- først med nyheder om medicin

Dansk studie: Levertransplantation øger især risiko for hudkræft

 

Danskere, som får en levertransplantation, øger risikoen for kræft, og det gælder især for hudkræft, som dækker mere end halvdelen af kræfttilfældene. 

Det viser nyt dansk retrospektivt kohortestudie publiceret i tidsskriftet Journal of Pathology, Microbiology and Immunology

I det nye studie undersøgte det danske forskerhold den kumulative forekomst af de novo cancer i en kohorte af voksne danskere levertransplanteret på Rigshospitalet mellem 1. januar 2010 og 31. december 2019.

De novo cancer blev defineret som kræft, der opstod mindst 30 dage efter levertransplantation, eksklusive tilbagefald fra tidligere kræftformer og donorafledte kræftformer.

389 levertransplanterede

Forskerne vurderede forekomsten af ​​de novo cancer i kohorten ved hjælp af Aalen-Johansen-estimering, med død og re-transplantation som konkurrerende risici. 

I studiet blev der inkluderede data fra 389 levertransplantationsmodtagere, og forskerne identificerede 47 modtagere (12 procent) med de novo cancer efter levertransplantation, herunder 25 modtagere med hudkræft, som ikke er modermærkekræft. 

Mediantid (IQR) fra levertransplantation til første hudkræftdiagnose var 3,8 år (2,2; 5,3).

I gruppen af patienter som fik kræft, der ikke var hudkræft, udviklede 1 patient melanom, mens 18 patienter (36 procent) udviklede 19 solide kræftformer, herunder 6 tilfælde af tyktarmskræft (32 procent), to tilfælde af lungekræft (11 procent), to tilfælde af mundkræft (11 procent) og to tilfælde af kolangiocarcinom (11 procent). Derudover udviklede syv patienter forskellige typer kræft.

Den kumulative forekomst 5 år efter levertransplantation for alle kræftformer og kræftformer, som ikke var hudkræft, var henholdsvis 10,7 procent (95% CI: 7,1–14,3) og 4,9 procent (95% CI: 3,1–8,6).