Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Positive resultater for kræftvaccine plus immunterapi

Kombinationen af en patientspecifik mRNA-baseret kræftvaccine og immuncheckpoint-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) forbedrer den tilbagefaldsfrie overlevelse for patienter med højrisiko modermærkekræft sammenlignet med Keytruda alene.

Det viser seneste resultater fra fase IIb-studiet KEYNOTE-942, som er den første randomiserede undersøgelse, der viser et positivt resultat for en kræftvaccine.

KEYNOTE-942, hvis nye resultater blev præsenteret på årsmødet i American Association for Cancer Research (AACR) i midten af april, deltog 157 patienter med komplet resekeret højrisiko kutan modermærkekræft. Patienterne blev randomiseret 2:1 til at modtage enten den personlige vaccine mRNA-4157/V940 hver tredje uge med i alt ni doser plus Keytruda hver tredje uge i 18 cyklusser (107 patienter) eller Keytruda alene (50 patienter). Den gennemsnitlige opfølgning var 101 uger i kombinationsgruppen og 105 uger i Keytruda-gruppen.

Resultaterne viser, at raten for 18-måneders tilbagefaldsfri overlevelse var 78,6 procent i kombinationsarmen og 62,2 procent i Keytruda-armen. Det svarer til en 44 procent reduceret risiko for tilbagefald eller død hos patienter, der fik vaccinen plus Keytruda, sammenlignet med dem, der kun fik Keytruda (HR for recidiv, 0,561; P = 0,0266).

Bivirkninger af grad 3 eller større forekom hos 25 procent af patienterne i kombinationsgruppen og 18 procent af patienterne i Keytruda-gruppen. Den mest almindelige grad 3 bivirkning ved vaccinen var træthed. Ingen grad 4 bivirkninger eller dødsfald var forbundet med vaccinen, og tilføjelsen af vaccinen til Keytruda så ikke ud til at øge risikoen for immunmedierede bivirkninger.

Positive resultater uafhængigt af TMB

I en delanalyse undersøgte forskerne forholdet mellem tumormutationsbyrde (TMB) og tilbagefaldsfri overlevelse ved at udføre hel exom- og hel transkriptom-sekventering af baseline tumorbiopsiprøver. Analysen viste, at patienter, der blev behandlet med kombinationen af vaccine og Keytruda, havde bedre resultater end dem, der kun blev behandlet med Keytruda, uafhængigt af deres TMB. Ifølge forskerne tyder dette på, at en algoritme, der er effektiv til at vælge mål-neoantigener, potentielt kan gøre vaccinen i stand til at inducere et robust immunrespons uanset TMB. Denne sammenhæng vil blive yderligere udforsket i kommende planlagte undersøgelser, ligesom yderligere analyser er i gang for at identificere biomarkører, der potentielt er forbundet med bedre resultater, herunder genekspressionsprofiler og PD-L1-udtryk.

Ifølge forskerne selv er en begrænsning ved KEYNOTE-942-studiet, at selvom det er randomiseret, er det et fase IIb-studie med relativt få patienter og beskeden statistisk styrke. Derfor skal man være forsigtig med fortolkningen af resultaterne, påpeger de. Inden for den nærmeste fremtid søsættes en større, randomiseret fase III-undersøgelse. Hvis resultaterne fra faseIIb-studiet bekræftes i større skala, har vaccinen også potentiale for patienter med andre solide tumorer, der er PD1-følsomme, såsom ikke-småcellet lungekræft, nyrecellekræft og leverkræft.

Om mRNA-4157/V940

Vaccinen mRNA-4157/V940 er en skræddersyet vaccine, som målrettes den enkelte patients unikke tumormutationer. Den koder for op til 34 patientspecifikke tumor-neoantigener og virker også som en adjuvans til at styrke immunresponset.

Vaccinerne bliver udviklet ud fra tumorbiopsivæv, der gennemgår hel exom- og RNA-sekventering for at identificere enkeltnukleotid-varianter, der er til stede i tumoren, men ikke i normalt væv. Resultaterne føres ind i en computeralgoritme, der identificerer potentielle neoepitop-peptider, der vil binde godt til patientens humane leukocytantigen (HLA) type og vil kunne fremkalde stærke T-celleresponser. Når de er valgt, kædes sekvenserne sammen til en enkeltstrenget mRNA-vaccine.

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.