Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi bør også testes på ikke-egnede patienter

Flertallet af nyhenviste patienter med metastatisk modermærkekræft (MM), der vurderes med henblik på onkologisk behandling, er ikke repræsenteret i fase 3-forsøg med immunterapi.

Det viser en dansk opgørelse, som netop er offentliggjort i European Journal of Cancer.

Opgørelsens data afspejler en stor mangel på viden om den gavnlige effekt af nye immunterapier i ’den virkelige verden’, mener førsteforfatter på studiet læge, ph.d., Marco Donia fra Center for Cancer Immune Therapy (CCIT), Herlev Hospital.

”Det er et problem, at man kører forsøg, hvor der ikke er repræsentation af de lidt dårligere patienter, som udgør størstedelen af dem, som kommer på de onkologiske afdelinger. Det kan reelt være en helt anden form for sygdom, de patienter har. Diagnosen – metastatisk melanom – hedder det samme, men man kan ikke vide, om medicinen kommer til at virke f.eks. i patienter med hjernemetastaser, hvis det ikke er testet i dem, fordi det er en meget anderledes gruppe end dem, der ikke har hjernemetastaser,” siger han.

Årsagen til, at de nye stoffer ikke testes i de dårligste patienter, ligger ifølge Marco Donia lige til højrebenet:

”Firmaerne forventer, at de patienter har en dårligere overlevelse, og derfor vil deres stof komme til at se dårligere ud, hvis de medtages i forsøgene,” siger han.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at der bør gøres en indsats for at der bliver lavet forsøg, der kan vise, hvordan immunterapien virker i de patienter, som vurderes for ikke-egnede til at deltage i studierne.

”Vi synes, at firmaerne bør køre follow-up studier på de her specifikke grupper, som udgør de fleste patienter, og som har det største behov for ny medicin. Vi ved ikke, hvad vi skal bruge til dem, der har dårlig almen tilstand, hjernemetastaser osv. Derfor vil vi gerne have flere studier, der retter sig mod de dårlige patienter. Man kan ret nemt lave små studier, hvor man tager f.eks. 50 patienter med hjernemetastaser eller dårlig almen tilstand og ser, om der er nogen indikation for, at behandlingen virker,” siger Marco Donia.

De nærmere omstændigheder for follow up-studierne bør diskuteres i det medicinske selskab, mener Marco Donia. CCIT vil gerne deltage i studierne, men det bør ikke være centret selv, der skal betale for dem, understreger Marco Donia.

55 procent sorteres fra

Forskerne har brugt Den Danske Melanom Database til at undersøge alle nydiagnosticerede MM-patienter i Danmark. De fandt data fra 276 MM-patienter (ekskl. okulært melanom), der blev henvist til onkologisk vurdering i 2014. Patienterne blev vurderet ud fra syv prædefinerede in- og eksklusionskriterier, som blev brugt i fem store, nylige randomiserede fase 3-forsøg med immunterapi.

Opgørelsen viser, at 55 procent af den samlede patientgruppe med MM ikke opfyldte et eller flere af de syv in- og eksklusionskriterier, og altså var ’ikke-inkluderbare’, ved den første onkologiske vurdering. 74 procent af den ikke-inkluderbare gruppe havde en performancestatus (PS) på ≥2 eller aktive/ubehandlede kendte hjernemetastaser.

Den gennemsnitlige samlede overlevelse i den ikke-inkluderbare gruppe var 5,43 måneder, mens den var 18,3 måneder i den inkluderbare gruppe. Det tyder ifølge forskerne på at de ikke-inkluderbare patienter som udgangspunkt havde markant dårligere prognostiske karakteristika end de inkluderbare patienter.

Forskerne fandt dog, at de ikke-inkluderbare patienter, der blev behandlet med immunterapi, havde samme overlevelse som de inkluderbare. Det viser, ifølge Marco Donia, at flere patienter, som ikke ’passer ind’ i forsøgene, kan have gavn af immunterapien.

”Data viser, at hvis vi som læger udvælger dem, som har nogle af de karakteristika, der har gjort, at de ikke kunne deltage i studiet, men vi forventer, at de får en effekt – så får de en effekt. F.eks. patienter med små asymptomatiske hjernemetastaser. Det viser, at vi, i hvert fald i 2014, har gjort det godt og formentlig har udvalgt de rigtige patienter, selvom de ikke havde de præcise karakteristika, som var i forsøgene,” siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift