Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Fokus på særlige patientgrupper indenfor modermærkekræft

ASCO 2017: Årets ASCO-møde har ikke budt på revolutionerende nyt inden for modermærkekræft, mener onkologen Marco Donia. De største nyheder handlede om adjuverende behandling, langtidsdata på overlevelse og patienter med hjernemetastaser.

”Der er ikke blevet præsenteret de store nyheder inden for modermærkekræft i år i forhold til, hvad der har været præsenteret de sidste tre-fire år. Der er ingen nye godkendelser og ingen nye stoffer med stor effekt. ASCO har i år koncentreret sig om fokuserede emner som specielle sygdomsstadier, f.eks. adjuverende behandling, særlige patientgrupper, f.eks. dem med hjernemetastaser, og langtidsdata på overlevelse,” siger Marco Donia fra Center for Cancer Immunetherapy (CCIT) og Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital.

Inden for hjernemetastaser hos patienter med modermærkekræft har ASCO blandt andet budt på studier, som viser, at kombinationen af nogle bestemte stoffer er aktive i hjernemetastaser. En oral session søndag morgen gennemgik to studier, der med succes har testet hhv. kombinationen af BRAF-hæmmeren Tafinlar (dabrafenib) og MEK-hæmmerem Mekinist (trametinib) (Abstrakt 9506) og kombinationen af PD-1-hæmmeren Opdivo (nivolumab) og anti-CTLA-4-stoffet Yervoy (ipilimumab) (Abstrakt 9507) i modermærkekræftpatienter med hjernemetastaser.

”Modermærkekræftpatienter med hjernemetastaser er en gruppe med et stort behandlingsbehov, så selvom det er små studier, med omkring 50 deltagende patienter, er det godt nyt, at der er nogle stoffer, der virker på hjernemetastaser. Langt de fleste med hjernemetastaser dør dog alligevel relativt tidligt, så selvom stofferne virker, virker de kun kortvarigt. Derfor er der stadig et stort behandlingsbehov for denne patientgruppe,” siger Marco Donia.

Muligt at leve lang tid

Et andet emneområde, Marco Donia fremhæver inden for modermærkekræft på årets ASCO, er langtidsdata for overlevelse. Eksempelvis viser tal fra KEYNOTE-006-studiet, at risikoen for progression eller død 10 måneder efter at have færdiggjort behandling med Keytruda (pembrolizumab) er nede på ni procent (Abstrakt 9504). Et andet studie viser, at fire- og femårsoverlevelsen er omkring 30 procent hos patienter med BRAF V600–muteret metastatisk modermærkekræft, når de modtager behandling med Tafinlar og Mekinist (Abstrakt 9505).

”Afhængig af de forskellige studier viser dataene, at det er muligt at leve lang tid med modermærkekræft. Dataene viser, at mellem 15 og 35 procent af patienterne er i live fem år efter, at de har fået diagnosen, afhængig af de forskellige behandlinger, de har modtaget, og deres karakteristika, når de starter behandling. Det er dem, der er prognostisk gode ved diagnosetidspunktet, som lever længere. Men alt i alt er der en del, der lever i lang tid,” siger Marco Donia.

Han påpeger, at det endnu ikke står klart, hvad der er den bedste behandling i forhold til patienternes levetid.

”Vi kan ikke ud fra nuværende data konkludere, at den ene behandling er bedre end den anden. Vi kan se, at anti-PD-1 (Keytruda) er bedre end anti-CTLA-4,(Yervoy), men det vidste vi allerede i forvejen,” siger Marco Donia.

3 mg er lige så godt som 10 mg

Den største nyhed inden for adjuverende behandling af modermærkekræft er, at det ikke ser ud som om, at der er en stor forskel i effekten mellem Yervoy 3 mg og Yervoy 10 mg (Abstrakt 9500).

”10 mg er mere toksisk, men det ser ikke ud som om, at der er forskel i effektiviteten.  Det er ikke specielt overraskende. Selvom det er godkendt med en dosis på 10 mg, bruger mange centre i USA alligevel kun 3 mg,” siger Marco Donia.

Dataene kommer ikke til at ændre på den danske praksis, da Yervoy ikke er godkendt som adjuverende behandling i Europa, påpeger Marco Donia.

Han fremhæver desuden et studie, der blev præsenteret på en poster lørdag, som har testet en kombination af en PD-1-hæmmer og et nyt antistof, der hæmmer proteinet LAG-3. LAG3 er et såkaldt ’immun checkpoint’, som fungerer som en ’bremse’ på immunsystemet.

”Det ser lovende ud. Dataene viser, at man kan få effekt med det her stof, selvom man ikke har haft effekt af førstelinjeimmunterapi.. Vi kan håbe, at det virker i lang tid. Potentielt kan LAG-3 bruges i den del af patienterne, der har fået anden immunterapi først uden effekt. Så har vi et nyt våben til denne gruppe med stort behandlingsbehøv,” siger Marco Donia.

Det næste store bliver adjuverende behandling og kombinationer

Det kommer ikke bag på Marco Donia, at årets ASCO-møde ikke bød på ret meget nyt inden for modermærkekræft.

”Der er sket så meget de seneste år, at man må forvente, at det går lidt langsomt nu. Tidligere har man vist, at de målrettede stoffer er aktive. Nu er fokus på at afprøve de samme stoffer i forskellige kombinationer, og i særligt udvalgte grupper med særlige behov og sygdomsstadier,” siger han.

Alt i alt er der ikke noget i årets nyheder på modermærkekræftområdet, der rykker ved den danske behandling, mener Marco Donia.

”De resultater, som er præsenteret ved ASCO, bekræfter stort set, at vores nationale vejledninger er, som de skal være. Så jeg forventer ikke umiddelbart, at vi ændrer vores praksis” siger han.

Marco Donia spår, at de næste store nyheder inden for modermærkekræftforskning kommer til at handle om adjuverende behandling og kombination af de eksisterende stoffer.

”Vi håber på, at vi kommer til at kunne give de her stoffer tidligere i behandlingsforløbet, så færre får metastaser, og at vi på den måde får en bedre overlevelse. På længere sigt håber vi, at man kan kombinere de nye behandlinger på nye måder, så de øger helbredelsesraten. Lige nu ved vi, at nogle kan helbredes, men vi snakker få personer. Den store gevinst vil være at øge den procentdel, der kan kureres. Helbredelse er det største potentiale, der ligger, i immunterapien,” siger Marco Donia.

Han forventer, at de første resultater for effekten af de nye adjuverende behandlinger kommer om et par år. Han understreger, at der går noget længere tid – måske op til fem til ti år – før vi kan forvente langtidsdata, såsom samlet overlevelse, på behandlingen.

Tags: ASCO 2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift