Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi kombinationsbehandling forbedrer melanom-patienters overlevelse

ESMO2017: Kombinationen af epacadostat og Keytruda medfører en progressionsfri overlevelse hos melanom-patienter på median 12,4 måneder.

Det viser opdaterede data fra det igangværende fase 1/2 ECHO-202 forsøg (KEYNOTE-037), som følger behandlingen med epacadostat, der er Incytes selektive IDO1 enzymhæmmer, i kombination med Keytruda (pembrolizumab), MSDs anti-PD-1-behandling, hos patienter med avanceret melanom.

Blandt alle patienter med avanceret melanom, både tidligere ubehandlede og behandlede, var der en samlet responsrate (ORR) på 56 procent (n = 35/63). Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) var 12,4 måneder. Efter seks måneder var den 65 procent, 52 procent ved 12 måneder og 49 procent ved 18 måneder. Resultaterne var generelt konsistente på tværs af doseringsplaner for epacadostat kombineret med Keytruda, herunder epacadostat 100 mg BID.

Resultaterne blev lørdag 9. september præsenteret på ESMO 2017 i Madrid, Spanien, i en mundtlig præsentation.

"De opdaterede resultater af ECHO-202-undersøgelsen understøtter tidligere offentliggjorte resultater og understreger, at den nye immunterapi-kombination af epacadostat plus Keytruda har potentiale til at tilbyde en gunstig effektivitets- og sikkerhedsprofil til behandling af patienter med avanceret melanom," siger dr. Omid Hamid, der er chef for translationel forskning og immuno-onkologi og direktør for Melanoma Therapeutics, Angeles Clinic og Research Institute, Los Angeles, Californien.

"Data har vist, at kombinationsimmunoterapi kan tilbyde højere responsrate og forbedret progressionsfri overlevelse. Disse resultater viser, at denne kombination har vist øget og holdbar responsrate og forbedret progressionsfri overlevelse sammenlignet med det, vi ville forvente af Keytruda alene uden at ofre sikkerhed," pointerer han.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift